PeaceWorks

Menu

Sök sommarpraktik hos oss i Malmö!

Vill du precis som oss, arbeta för en jämlik värld i fred där unga har inflytande i samhället?

PeaceWorks utlyser nu 3 praktikplatser på Malmökansliet inom volontärverksamheten, den övergripande verksamheten, och informations- och projektverksamheten. Se beskrivningar av praktikplatserna här nedan! Praktiken är på heltid från 5 juni 2017–25 augusti 2017.

Hos oss får du mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Låter det som något för dig? Sök då praktik hos oss på PeaceWorks i Malmö! PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten. PeaceWorks fem fokusområden är följande: ungas organisering, antirasism, global rättvisa, ickevåld, feminism.

När, var och hur länge?
Praktiken är på heltid 5 juni 2017–25 augusti 2017. Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli vid Centralstationen i Malmö. Här arbetar vanligen 1 anställd och 3-4 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Vad innebär praktiken?
Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar.

Krav och önskemål
Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling. Du måste vara försäkrad privat.

Ansökan
Skicka CV och personligt brev till malmo@peaceworks.se. Ange vilken praktik du är intresserad av i ämnesraden tillsammans med ”Malmö sommar 2017”.
Sista ansökningsdag är 23 april och en rekryteringsträff kommer att hållas den 3 maj kl. 15-18.

1. Praktik som volontärhandläggare

PeaceWorks söker en praktikant som skall arbeta tillsammans med kanslichefen i Malmö under sommaren inom volontärverksamheten. Som praktikant kommer du att få en bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation och hur PeaceWorks arbetar med volontärarbete nationellt och internationellt.

Praktikanten arbetar tillsammans med en anställd kanslichef för att aktivt och uppsökande rekrytera volontärer och förmedla volontärplatser åt volontärer med placering runt om i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Arbetet inkluderar även att hålla kontinuerlig kontakt med våra internationella partners och volontärer runt om i världen. Praktikanterna arbetar även med att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, såsom administration, information och andra aktiviteter.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Behandling av intresseanmälningar och rekrytering av volontärer
 • Samordna volontärutbyten och handlägga ansökningar
 • Stödja och handleda volontärer som ska och är iväg
 • Förbereda och utbilda volontärer som ska iväg
 • Utveckla långsiktiga samarbeten med nationella och internationella partners
 • Översättning av projektinformation samt tillhörande hemsideadministration
 • Uppföljning och utvärdering av verksamheten
 • Planering och genomförande av informationsaktiviteter
 • Medlemsrekrytering och -registrering
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål

2. Praktik som chefsassistent

PeaceWorks söker en praktikant som ska arbeta tillsammans med kanslichefen i Malmö under sommaren. Du som praktikant kommer att få en bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation samt, mer specifikt, av att arbeta med PeaceWorks utbildningsverksamhet.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Stötta PeaceWorks föreningar i Malmöområdet
 • Arbeta för att stötta ungas organisering i Malmö genom, bland annat, organisera informationsaktiviteter och hålla kortare workshops inom projektskapande och -ledning
 • Utföra enklare analysarbete inför bidragsansökningar
 • Hjälpa till att skriva bidragsansökningar och rapporter
 • Utforma, uppdatera och hålla i PeaceWorks egna utbildningar/workshops
 • Sälja in PeaceWorks utbildningar/workshops
 • Rekrytera och registrera medlemmar medlemmarna i vårt medlemssystem
 • Stötta vid festival- och mässbesök
 • Vara behjälplig med administrativa sysslor
 • Stötta kanslichefen i hens arbete

Praktikanten kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och initiativ, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete. Praktiken kräver även att man är intresserad av att organisera, utveckla och sälja in utbildningar till olika aktörer. Du kommer arbeta inom Malmö stad mycket men också utföra stora delar av arbetet från PeaceWorks kansli i Malmö.

3. Praktik som projektledare/informationssamordnare

PeaceWorks söker nu en praktikant som ska arbeta tillsammans med kanslichefen i Malmö som projektledare/informationssamordnare.

Under sommaren 2017 tar du som projektledare ansvar för att avsluta och skriva ihop projektrapporten för PeaceWorks Malmös absolut viktigaste projekt – #ungasmalmö! Du kommer att arbeta tillsammans med och med stöd från kanslichefen samt andra praktikanter. Under juni kommer du ansvara för att avsluta projektets aktiviteter. Under juli och augusti kommer du arbeta med att skriva ihop den avslutande och utvärderande rapporten för projektet till bidragsgivaren, samt den interna rapporten till PeaceWorks.

Du kommer även, i rollen som informationssamordnare, ansvara för att koordinera och organisera informationsarbetet under sommaren, såsom deltagandet vid festivaler i Malmö- och Skåneområdet samt medlemsrekrytering tillsammans med chefsassistenten.

Praktikanten kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisations- och projektarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och initiativ, och är duktig på att planera och uttrycka sig i skrift. Den kräver även att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete samt att arbeta med och för unga människor i Malmö och Skåne.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Genomföra det slutliga aktiviteterna inom projektet #ungasmalmö, såsom #soffan och projektverkstäder
 • Skriva ihop den avslutande rapporten för bidragsgivaren
 • Skriva ihop den interna rapporten för PeaceWorks egna lärande och utveckling
 • Ansvara för förberedelserna inför de festivaler och informationstillställningar Malmökansliet ansvarar för och ska delta i
 • Praktiskt genomföra arbetet inför/under festivaler
 • Arbeta aktivt med medlemsrekrytering
 • Registrera medlemmarna i vårt medlemssystem
 • Övrigt informations- och kommunikationsarbete för PeaceWorks Malmö
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål

Du som praktikant kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en intressant och ung miljö! Praktiken kräver att man trivs i en flexibel miljö och arbetsroll, med socialt såväl som administrativt arbete, samt att man tycker om att ta ansvar och leda projektaktiviteter. Du kommer arbeta inom Malmö stad mycket men också utföra stora delar av arbetet från PeaceWorks kansli i Malmö.