PeaceWorks

Menu

Välkommen till årsmöte på temat #påverkan!

forening
Nu bjuder vi in dig som medlem till förbundsorganisationens årsmöte. PeaceWorks är en medlemsstyrd organisation och årsmötet är organisationens högsta beslutsfattande organ. Alla medlemmar har rätt till inflytande och möjlighet att besluta om PeaceWorks utveckling och framtid under årsmötet. Inför och under årsmötet kan du som medlem påverka på flera olika sätt, som medlem kan du inkomma med motioner, delta i både påverkanstorg och under årsmötesförhandlingarna. Kom och gör Din röst hörd!

Missa inte chansen att lyssna till Emir Selimi, Ordförande i Unga romer, som kommer att snacka om #påverkan under vår årsmötesdag!

Härliga medlemmar, föreningsaktiva och volontärer – Välkomna!

Anmäl dig till årsmötet här!

Praktiks information

När? Lördagen den 29 augusti

Var? Götgatan 22a, Stockholm, T-bana: Slussen 

Preliminärt schema för årsmötesdagen
10:00-10.30: Inledning inför årsmötesförhandlingar
10.30-12.00: Årsmötesförhandlingarna inleds
12:00-13.00: Lunch 
13:00-16.30: Årsmötesförhandling fortlöper 
14:00-15.30: Påverkanstorg med behandling av inkomna motioner, propositioner, verksamhetsplan och femårsstrategi
15.30-16.45: Årsmötesförhandlingarna fortlöper
16.45-17.00: Fika
17:00-18.00: Emir Selimi föreläsare tema #Påverkan!
18:00-19:00: Middagsbjudning 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Mötets beslutsmässighet
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av justerare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 9. Årsbokslut med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
 10. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under föregående verksamhetsår
 12. Presentation och val av styrelse
 13. Presentation och val av valberedning
 14. Presentation och val av intern revisor
 15. Presentation och val av extern revisor
 16. Fastställande av verksamhetsplan
 17. Fastställande av budget
 18. Fastställande av avgifter
 19. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och propositioner
 20. Övriga frågor

Viktiga dokument

Verksamhetsberättelsen (FredAktion) – året som varit. (e-magasin)

Proposition – förslag på förändring från styrelsen.

Årsbokslut 2014/2015 – året som varit i siffror.

Revisionsberättelse – Extern revisor intygar att årsbokslutet stämmer.

Ordlista – Förtydligande av relevanta ord.