PeaceWorks

Menu

Vi kommer till er skola och håller i en workshop!

Workshop om fredsprocessen i Colombia inom ramen för Agenda 2030

Projektet ”Världens Koll 2.0” är en utbildning med fokus på hållbar fred och Agenda 2030. Deltagare får kunskap om globala maktstrukturer, kolonialitet samt utvecklingsfrågor. Utbildningen utgår från situationen i Colombia och dess fredsprocess, där unga får reflektera kritiskt kring dessa teman.

Utbildningens innehåll – workshops

Deltagarna kommer att få diskutera olika perspektiv på fred, centrerat kring frågan: “Vad hände med freden?”. Världens Koll 2.0 ämnar att via workshops stärka ungas engagemang och öka deras kunskap om globala frågor på ett interaktivt och pedagogiskt sätt som skapar engagemang för internationella frågor.

 

Projektet fokuserar specifikt på 5 av de 17 målen i Agenda 2030;

  • mål 16: fredliga och inkluderande samhällen
  • mål 5: uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.
  • mål 10: minska ojämlikheten mellan och inom länder
  • mål 12: säkerställa hållbara konsumtions och produktionsmönster
  • mål 17: stärka genomförandemedlen och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

 

Projektet ”Världens Koll 2.0” inkluderar ett samarbete mellan unga fredsaktörer i Colombia och Sverige, för att ge unga redskap att lära och sprida information om globalt viktiga teman och situationer. Sociala ledare och MR-försvarare avrättas trots att de är nyckelaktörer för en hållbar fred och utveckling, samtidigt som Sverige varit aktivt i att stötta och övervaka fredsavtalet. Här frågar vi oss därför – vad hände med freden i Colombia?

 

Vill du lära dig mer om internationella frågor? Borde din skola ge en plattform för att stärka ungas roll som aktiva samhällsmedborgare? Denna spännande utbildning erbjuds gratis till skolor, föreningar – eller till dig och dina vänner, om du samlar ihop minst 8 personer.

Fyll i vårt intresseformulär eller kontakta oss vid frågor/bokning på info@peaceworks.se