PeaceWorks

Menu

Vi söker kunniga i swahili och marockans arabiska

PeaceWorks söker kunniga i swahili och marockans arabiska! 

FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Under sista veckan i juni håller PeaceWorks en kurs i Global rättvisa för alla som är intresserade och för personer som ska åka iväg på praktik utomlands.
Vi vill erbjuda våra utlandspraktikanter till Marocko och Tanzania/Kenya kortare språklektioner som en del av deras förberedelse.

Uppdraget

Att hålla i en språkkurs på basnivå fredagen den 28 juni mellan 14-16 och lördagen den 29 juni mellan 14-16. 

Vem söker vi? 

1) En person som kan undervisa i swahili gärna med kunskap om både kenyansk dialekt och tanzaniska dialekt. Du ska kunna hålla en strukturerad språkworkshop där du lär ut grundläggande fraser, ord, slang och grammatik. Du behöver inte kunna svenska.
Du behöver inte vara lärare.
Du får gärna vara under 30 år.
2) En person som kan undervisa i marockans arabiska. Observera att vi söker just för arabiska som talas i Marocko. Du ska kunna hålla en strukturerad språkworkshop där du lär ut fraser, ord, slang och viss grammatik.
Du behöver inte kunna svenska – men kunna grundläggande engelska!
Du behöver inte vara lärare.
Du får gärna vara under 30 år.

Vad får du?

En kul möjlighet att träna dina skills i att lära ut språk!
Träffa engagerade unga som ska åka ut på praktik i världen
Referenser för ditt CV
Symbolisk present som tack
Lunch och fika
Du får även delta på kurserna i Global rättvisa och Ickevåld som vi håller 24-27 juni. Obs: kurserna är på svenska.
Intresserad?
Skicka ett mail där du berättar lite om vem du är och vad du kan för språk – till kajsa.peaceworks@gmail.com

 

PeaceWorks is looking for volunteer teachers in Swahili and Moroccan Arabic!

During the last week of June, PeaceWorks offers a course in Global Justice for anyone who is interested and people who are going for internships abroad. We want to offer our foreign trainees to Morocco and Tanzania / Kenya shorter language lessons as part of their preparation.

The mission

To hold a language course at the basic level on Friday 28 June between 14-16 and Saturday 29 June between 14-16.

Who are we looking for?

1) A person who can teach Swahili preferably with knowledge of both Kenyan dialect and Tanzanian dialect. You should be able to organize a structured language workshop where you teach basic phrases, words, slang and grammar. You do not need to know Swedish. You don’t have to be a teacher. You are welcome to be under 30 years of age.

2) A person who can teach Moroccan Arabic. Please note that we are just looking for Arabic Moroccan dialect. You should be able to organize a structured language workshop where you teach phrases, words, slang and some grammar. Using videos and music is ok! You do not need to know Swedish – but be able to speak basic English in order to explain to the participants! You don’t have to be a teacher. You are welcome to be under 30 years of age.

What do you get?

A fun opportunity to practice your skills in teaching languages!

Meet dedicated young people who are going to do internships with our partner organisations in the world

References for your CV

Symbolic gift as a gesture of gratitude 🙂

Lunch and fika

 Interested?

Send an email where you tell a little about who you are and what language you can teach.  kajsa.peaceworks@gmail.com