PeaceWorks

Menu

Vi söker medieansvarig praktikant i Malmö!

Vi på PeaceWorks söker en praktikant till Malmökansliet som mediekommunikatör till hösten 2016 till och med januari 2017. Du som praktikant kommer arbeta tillsammans med kanslichefen i Malmö och den nationella kommunikationssamordnaren för att stödja vårt kommunikationsarbete. Platsen kommer ge dig möjlighet att få erfarenhet av och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation samt utveckla din kreativa förmåga. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med fotoredigering och grafisk design, i Photoshop eller liknande program.

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Stötta utformningen av projektrapporter
  • Utveckla riktlinjer för lokal kommunikation
  • Producera kommunikationsmaterial i form av reportage, intervjuer, bilder och videos
  • Sköta och uppdatera sociala mediekanaler och webbsida
  • Göra en målgruppsanalys för att bättre förstå hur vi bäst kommunicerar med dem vi vill nå
  • Stötta kanslichefen med rutiner, riktlinjer för intern kommunikation och kommunikationsworkshop
  • Vara behjälplig med administrativa sysslor

När, var och hur länge?

Praktiken är på heltid fram till 13 januari 2017. Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli på Norra Vallgatan 20 i Malmö. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls – och helgarbete kan förekomma. 

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Krav och önskemål

Att du som praktikant delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Du måste även vara försäkrad privat.

Ansökan

Ansökningstiden är löpande. Skicka CV och personligt brev till rekrytering@peaceworks.se. Ange att du söker praktiken som mediekommunikatör hösten 2016 i ämnesraden.