PeaceWorks

Menu

Generalsekreterare

PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation av och med unga. Vi är en plattform för ungas drömmar om en hållbar värld i fred. Genom att stärka ungas organisering och förmåga till kritisk reflektion främjar vi förutsättningar för ungas deltagande i, och möjligheter att påverka, samhället. Utifrån ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv arbetar PeaceWorks med fem tematiska fokusområden:

  1. ungas organisering och inflytande
  2. antirasism
  3. feminism
  4. ickevåld
  5. global rättvisa

För att uppnå detta arbetar PeaceWorks i Malmö, Stockholm och Colombia med främst tre verksamhetsområden: utbildningsverksamhet, föreningsverksamhet och internationella utbyten. Nu söker vi en stark och inspirerande generalsekreterare som kan leda organisationen in i framtiden och vill göra sitt yttersta för att stärka PeaceWorks ställning nationellt och globalt. Generalsekreteraren svarar till styrelsen och är ansvarig för att verksamheten verkställs enligt årsmötets och styrelsens beslut. Generalsekreteraren styr ledningsgruppens arbete och har personalansvar för all personal i Sverige och Colombia.

Se PeaceWorks vision, strategi och principerhär.

Övergripande arbetsområden

Kvalifikationer

Språkkunskaper

Flytande i engelska och svenska. Spanska och/eller ytterligare språkkunskaper är meriterande.

Inställning, ansvar och struktur

Personliga egenskaper

Meriterande erfarenhet

Anställningsvillkor

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2019-05-12. Intervjuer kommer att ske löpande och anställning kan komma att ske före ansökningstiden går ut.

Ansökan ska innehålla CV, personligt brev samt tre angivna referenser. 

I det personliga brevet vill vi först att du svarar kortfattat på följande urvalsfrågor:

1. Berätta vad du har för erfarenhet av att arbeta med unga.

2. Har du haft personalansvar, i vilken omfattning och hur länge?

3. Vilken erfarenhet har du kopplat till PeaceWorks fem tematiska områden?

4. Vad har du för erfarenhet av ekonomi och av budgetarbete?

5. Vilken vana har du av att tala inför folk?

Vi vill också att du anger ett löneanspråk i din ansökan. 

Skicka din ansökan till rekrytering@peaceworks.seoch styrelsen@peaceworks.se. Ange referens: Generalsekreterare i ämnesraden. 

För mer information om tjänsten kontakta ordförande Desirée Sterner på ordforande@peaceworks.se.

För mer information om PeaceWorks, gå in på vår hemsidawww.peaceworks.se.