PeaceWorks

Menu

Praktik fokus antirasism

Vi söker två praktikanter inför vårterminen till att arbeta som projektmedarbetare inom vårt nya projekt “Min Skola” och med Malmökontorets övergripande verksamhet. Praktiken är på heltid under 20 veckor 8 januari 2018 – 1 juni 2018.

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten.

Våra fem fokusområden är följande:

För mer information om vår vision, strategi och principer, klicka här!

Praktikplatsen

Vi söker dig som en av två praktikanter som kommer att arbeta med de anställda på kontoret i Malmö. Du som praktikant kommer få en god inblick i flera delar av ett arbete på en ung fredsorganisation och mer specifikt hur vi arbetar med fokusområdena. Som praktikant kommer du vara med och utveckla organisationen och driva vår verksamhet framåt.

Projektet “Min skola”

Projektet Min Skola är ett antirasistiskt projekt som startades i Malmö höstterminen 2017. Min skola arbetar under första året på tre grundskolor i Malmö. Syftet med projektet är att stärka de medverkande skolorna i sitt redan existerande likabehandlingsarbete och därigenom bidra till långsiktiga, positiva attitydförändringar på skolan. Målet är att ta fram metoder för att lärarna skall kunna hantera våldsuttryck och trakasserier på ett pedagogiskt sätt.  

Exempel på dina arbetsuppgifter som praktikant:

Du kommer att få mycket praktiskt erfarenhet av organisationsarbete i en ung, flexibel och omväxlande miljö. Praktikplatsen kräver att man tycker om att ta ansvar, tar initiativ och trivs med ett varierande arbete.

Praktisk info

Praktiken är på heltid 20 veckor med start 8 januari 2018.

Som praktikant kommer du arbeta på vårt kansli i Malmö vilket är beläget på Drottningtorget men också på andra platser när det behövs. På kontoret i Malmö arbetar vanligen 3 anställda och 2 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma, likaså kvälls- och helgarbete.

Vad innebär praktiken?

Praktikanterna kommer att arbeta heltid och oavlönat.

En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Krav och önskemål

Du delar PeaceWorks värderingar och har intresse av våra temaområden. Du har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Internationella erfarenheter, arbete på skolor och tidigare engagemang i civilsamhällesorganisationer är meriterande men inget krav. Du bör ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling. Du måste vara försäkrad privat.

Ansökan

Skicka din ansökan i form av ett enklare CV och ett personligt brev där tidigare erfarenheter och motivering till varför just du vill praktisera som fredsarbetare på PeaceWorks Malmö! Om du har frågor, mejla gärna!

Ansökan: Skickas till malmo@peaceworks.semärk mailet ”Praktik fokus antirasism”

Sista ansökningsdatum är den 1 november 2017!