PeaceWorks

Menu

praktik i malmö.

Vill du jobba med frågor som rör antirasism, intersektionalitet och dramapedagogik?

** Alla praktikplatser till vårt kontor i Malmö är tillsatta **
 
Vilka är vi?
PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation av och för unga. Det är en normkritisk plattform som verkar för en rättvis och hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsaktörer. Genom att stärka ungas organisering och förmåga till kritisk reflektion främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället. Utifrån ett intersektionellt perspektiv arbetar PeaceWorks med tre tematiska fokusområden:
  • Feminism
  • Antirasism
  • Global rättvisa