PeaceWorks

Menu

praktik i malmö.

Vill du jobba med frågor som rör antirasism, intersektionalitet och dramapedagogik?

**Just nu söker vi en praktikant till vårt kontor i Malmö**
 
Vilka är vi?
PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation av och för unga. Det är en normkritisk plattform som verkar för en rättvis och hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsaktörer. Genom att stärka ungas organisering och förmåga till kritisk reflektion främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället. Utifrån ett intersektionellt perspektiv arbetar PeaceWorks med tre tematiska fokusområden:
 • Feminism
 • Antirasism
 • Global rättvisa

Höstpraktik ht 20 (augusti-januari)

PeaceWorks söker nu en praktikant till Malmökontoret på inför hösten 2020. Har du studerat eller studerat något samhällsvetenskapligt ämne, och har intresse av hur drama kan användas som metod för social organisering och förändring? Ansök innan 13 april. 
 
Under hösten 2020 startar projektet Under det vita täcket i Malmö. Projektet är PeaceWorks nya antirasistiska insats med fokus på dramapedagogik som metod för samhällsförändring och organisering. Som praktikant kommer du få delta i projektets inledande fas och utvecklandet av ett nätverk och toolbox med fokus på just dramapedagogiska verktyg inom antirasistiskt arbete. Praktikanten kommer även att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, administration, informationsspridning och kommunikationsarbete i sociala medier.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Kontakta relevanta samarbetspartners och stödja i etablerandet av ett stabilt och långsiktigt nätverk
 • Behandling och handläggning av projektets intresseanmälningar  
 • Hjälpa till att utföra och marknadsföra events och aktiviteter
 • Vara behjälplig med administrativa sysslor
 • Ta fram material, metoder och verktyg som härstammar från Theater of the Oppressed (De förtrycktas teater)
 • Inleda arbetet med att ta fram toolboxen med fokus på antirasistiskt arbete genom dramapedagogik 
 • Hjälpa till med kommunikation, medlemsrekrytering och sociala medier
 • Planering och genomförande av informationsaktiviteter
 • Förberedelse samt genomförande av PeaceWorks löpande medlemsaktiviteter
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska uppgifter
 • Planera och genomföra en praktikantaktivitet i Malmöområdet. 

När, var och hur länge?
Praktiken är på heltid mellan 24 augusti 2020 och 18 januari 2021 . Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli i Malmö. Här arbetar vanligen 2 anställda och 1 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma, såväl som kvälls- och helgarbete. 

Vad innebär praktiken?
Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Arbete under kvällar och helger kompas ut i samråd med ens handledare.

Krav och meriter
Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Tidigare engagemang inom andra civilsamhällesorganisationer, erfarenhet av att skriva bidragsansökningar, samt erfarenhet av teater och dramapedagogik är meriterande. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling och vara försäkrad privat. 

Ansökan
Skicka CV och personligt brev till praktik.peaceworks@gmail.com  senast 13
April.  Ange “Höstpraktik 2020 Malmö” i ämnesraden och på din ansökan. Ansökningar behandlas löpande och platserna kan komma att tillsättas innan 13 april. 

__________________________________________________________________________