PeaceWorks

Menu

praktik i stockholm.

Vill du jobba med frågor som rör, feminism, antirasism och global rättvisa?

**Just nu söker vi praktikanter till Stockholmskontoret**
Vilka är vi?
PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation av och för unga. Det är en normkritisk plattform som verkar för en rättvis och hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsaktörer. Genom att stärka ungas organisering och förmåga till kritisk reflektion främjas förutsättningar för ungas deltagande och påverkan i samhället. Utifrån ett intersektionellt perspektiv arbetar PeaceWorks med tre tematiska fokusområden:
 • Feminism
 • Antirasism
 • Global rättvisa

Alternativ 1 – Sommarpraktik 2020 (juni- augusti)

Är du intresserad av att göra praktik under sommaren? PeaceWorks söker tre praktikanter till Stockholmskontoret. Genom praktiken får du en bred erfarenhet och unik inblick i hur en ungdoms- och fredsorganisation jobbar och fungerar. Du kommer även få lära dig hur PeaceWorks implementerar sina fokusområden i praktiken.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sommarpraktikanterna kommer ha i huvuduppgift att planera inför PeaceWorks närvaro på festivalerna We are Stockholm och Malmöfestivalen i juli och augusti.  Andra exempel på arbetsuppgifter är:
 • Hjälpa till att skriva bidragsansökningar
 • Hjälpa till att planera nya satsningar inom PeaceWorks
 • Hjälpa till att utföra och marknadsföra aktiviteter såsom filmvisning, unga diskussionsforum, medlemsrekrytering, etc.
 • Stötta och genomföra aktiviteter med PeaceWorks föreningar i Stockholmsområdet
 • Planera och utföra workshops och kurser inom internationella verksamheten, tillsammans med Internationella projekt-samordnaren.
 • Vara behjälplig med administrativa sysslor

Praktikanten kommer att få god inblick i organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och initiativ, är duktig på att planera och att man trivs med såväl socialt, som administrativt arbete.

När, var och hur länge?
Praktiken är på heltid mellan 1 juni – 31 augusti 2020 . Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli på Tegelviksgatan 40 (Solidaritetshuset) i Stockholm. Här arbetar vanligen 4 anställda och 3 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma, såväl som kvälls- och helgarbete.

Vad innebär praktiken?
Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Arbete under kvällar och helger kompas ut i samråd med ens handledare.

Krav och meriter
Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Internationella erfarenheter, tidigare engagemang inom andra civilsamhällesorganisationer samt erfarenhet av att skriva bidragsansökningar är meriterande. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling och vara försäkrad privat.

Ansökan
Skicka CV och personligt brev till praktik.peaceworks@gmail.com senast 13
April.  Ange “Sommarpraktik 2020” i ämnesraden och på din ansökan. Ansökningar behandlas löpande och platserna kan komma att tillsättas innan 13 april.

Alternativ 2 – Höstpraktik ht 2020 (augusti-januari)

Studerar du/har du studerat något samhällsvetenskapligt ämne, och vill nu få praktisk erfarenhet? PeaceWorks söker två praktikanter till Internationella verksamheten på Stockholmskontoret inför hösten 2020.
Främst kommer du att jobba med internationella samarbeten och utbildningar med tema makt, normkritik, global rättvisa, kolonialism. Som praktikant kommer du att få en bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation och hur PeaceWorks arbetar med internationella projekt och förberedande utbildningar kopplat till global rättvisa både nationellt och internationellt. Som praktikant hjälper du till att rekrytera och förbereda deltagare till våra olika internationella
program. Arbetet innebär även att hålla kontinuerlig kontakt med våra internationella partners och fältpraktikanter runt om i världen, samt att hålla i förberedande kurser. Praktikanterna arbetar även med att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, administration, informationsspridning och kommunikationsarbete i sociala medier.
Exempel på arbetsuppgifter:

 • Behandling och handläggning av intresseanmälningar  och ansökningar, samt rekrytering till PeaceWorks internationella projekt
 • Stödja, förbereda och handleda personer som ska och är iväg på internationella projekt
 • Hålla workshops med teman kopplade till global rättvisa, intersektionalitet, kolonialism och internationell solidaritet
 • Hjälpa till att anordna förberedelse- och hemkomstskurser
 • Utveckla långsiktiga samarbeten med nationella och internationella partners
 • Hjälpa till med vår kommunikation, medlemsrekrytering och sociala medier
 • Planering och genomförande av informationsaktiviteter
 • Förberedelse samt genomförande av PeaceWorks löpande medlemsaktiviteter
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska uppgifter
 • Skapa egna projekt och initiativ tillsammans med andra praktikanter

När, var och hur länge?
Praktiken är på heltid mellan 24 augusti 2020 och 18 januari 2021 . Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli på Tegelviksgatan 40 (Solidaritetshuset) i Stockholm. Här arbetar vanligen 4 anställda och 3 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma, såväl som kvälls- och helgarbete.

Vad innebär praktiken?
Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Arbete under kvällar och helger kompas ut i samråd med ens handledare.

Krav och meriter
Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Internationella erfarenheter, tidigare engagemang inom andra civilsamhällesorganisationer samt erfarenhet av att skriva bidragsansökningar är meriterande. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling och vara försäkrad privat.

Ansökan
Skicka CV och personligt brev till praktik.peaceworks@gmail.com  senast 13
April.  Ange “Höstpraktik 2020 Stockholm” i ämnesraden och på din ansökan. Ansökningar behandlas löpande och platserna kan komma att tillsättas innan 13 april.