PeaceWorks

Menu

Praktik volontärhandläggare

Vi söker två praktikanter som volontärhandläggare på Stockholmskansliet via FuF. Praktiken är på heltid under 20 veckor från 8 januari 2018 – 1 juni 2018.

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten.

Våra fem fokusområden är följande:

För mer information om vår vision, strategi och principer, klicka här!

Praktikplatsen

Vi söker dig som en av två praktikanter som ska arbeta tillsammans med den internationella volontärhandläggaren i Stockholm. Som praktikant kommer du att få en bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation och hur vi arbetar med volontärarbeten kopplat till global rättvisa både nationellt och internationellt.

Praktikanterna arbetar tillsammans med en anställd volontärhandläggare för att aktivt och uppsökande rekrytera volontärer och förmedla volontärplatser åt volontärer med placering runt om i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Arbetet inkluderar även att hålla kontinuerlig kontakt med våra internationella partners och volontärer runt om i världen samt att hålla i förberedande volontärkurser. Praktikanterna arbetar även med att stödja våra övriga verksamhetsområden, såsom administration, informationsspridning och kommunikationsarbete i sociala medier.

Exempel på arbetsuppgifter:

Du kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och initiativ, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete. Internationella erfarenheter är meriterande. 

När, var och hur länge?

Praktiken är på heltid 8 januari 2018 – 1 juni 2018.

Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli vid Hornstull i Stockholm. Här arbetar vanligen 5 anställda och 3 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på heltid och oavlönad.

En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Krav och önskemål

Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Internationella erfarenheter, tidigare engagemang inom andra civilsamhällesorganisationer samt erfarenhet av att skriva bidragsansökningar är meriterande. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling. Du måste vara försäkrad privat.

Sök via FUF:s praktikbank!