PeaceWorks

Menu

Praktik genus & unga

Brinner du för jämställdhet och ungas rättigheter? Vill du arbeta med grupper i samhället som har blivit särskilt utsatta av den väpnade konflikten i Colombia och pratar flytande spanska? Höstterminen 2019 erbjuder vi Sida-finansierad praktik på Casa de la Memoria i Nieva! 

Sista ansökningsdag den 25 mars!

Casa de la Memoria arbetar med den sociala utvecklingen och deltagandet av grupper i samhället som har blivit särskilt utsatta av den väpnade konflikten med fokus på genus- och ungdomsfrågor. Deras arbete inriktar sig på att stödja kvinnors situation, att arbeta emot våld mot kvinnor, att stärka ungas roll i samhället samt matsuveränitet.

Vad?

Praktiken består av 4-5 månaders placering i Colombia på heltid och efterarbete i Sverige vid hemkomst (ej heltid).

Praktiken är Sida-finansierad genom Forum Syd och ersättning utgår för vaccinationer, visum och resa till Colombia samt boende, försäkring och mat under vistelsen i Neiva. Det betyder att du inte behöver ta t ex CSN-lån under tiden i fält.

Som praktikant på Casa de la Memoria kommer du att vara med och stödja organisationens arbete med mänskliga rättigheter, genus- eller ungdomsfrågor. Du kommer vara med i arbetet med att planera, sammanställa information samt delta på organisationens olika aktiviteter. Du kommer att göra besök hos ungdomsgrupper, organisationer och skolor i olika delar av regionen och vara med i workshops för kvinnor och unga för att skapa engagemang kring rättighetsarbete och fredsfrågor. En del resande i regionen kan förekomma. Du kommer också att involveras arbetet med organisationens ungdomsstrategi, ta fram kommunikationsmaterial samt att vara med och utveckla det kommunikativa arbetet i sociala medier.

Läs mer om tidigare praktikanters upplevelser och uppdrag. 

Läs mer om Casa de la Memoria!

Vem?

Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet inom utvecklingsstudier, statsvetenskap eller liknande. Internationella erfarenheter eller tidigare engagemang inom civilsamhällesorganisationer, jämställdhet och ungdomsverksamhet är meriterande.

För att söka gäller följande:

När?

Hur ansöker du?

Skicka din ansökan (på spanska) med CV och motivationsbrev till kajsa.peaceworks@gmail.com
Döp ansökan till ”Praktik CASA Colombia 2019”

Sista ansökningsdag den 25 mars. 

Hör av dig till oss om du har frågor om praktiken!