PeaceWorks

Menu

Praktik genus, fred & unga

Är du vår nästa praktikant?

Brinner du för jämställdhet och ungas rättigheter? Vill du arbeta med grupper i samhället som har blivit särskilt utsatta av den väpnade konflikten i Colombia och pratar flytande spanska? Vi erbjuder Sida-finansierad praktik på Casa de la Memoria i Neiva, Huila! 

Ansök löpande. Nästa antagningsprocess startar i september.

Vad lär du dig?

Huvudsyftet med praktiken är att ge unga svenskar möjlighet att arbeta och samarbeta i nya sammanhang än det lokala, så att de skapar viktiga lärdomar i frågor som rör utveckling, mänskliga rättigheter och fred.

Förutom att du får kunskap om organisationens temaområden får du även insyn och erfarenhet inom internationella samarbeten och hur t ex Sverige jobbar med utvecklingssamarbeten i Colombia.

Krav för att ansöka 

Obs! Tidigare erfarenheter eller deltagande i organisationer i det civila samhället är en fördel, liksom att ha studier och / eller praktisk erfarenhet inom bland annat utveckling, statsvetenskap och samhällsvetenskap är meriterande.

 

Om Casa de la Memoria Quipu Huasi

Casa de la Memoria arbetar med den sociala utvecklingen och deltagandet av grupper i samhället som har blivit särskilt utsatta av den väpnade konflikten med fokus på genus- och ungdomsfrågor. Deras arbete inriktar sig på att stödja kvinnors situation, att arbeta emot våld mot kvinnor, att stärka ungas roll i samhället samt matsuveränitet.

Som praktikant på Casa de la Memoria kommer du att vara med och stödja organisationens arbete med mänskliga rättigheter, genus- eller ungdomsfrågor. Du kommer vara med i arbetet med att planera, sammanställa information samt delta på organisationens olika aktiviteter. Du kommer att göra besök hos ungdomsgrupper, organisationer och skolor i olika delar av regionen och vara med i workshops för kvinnor och unga för att skapa engagemang kring rättighetsarbete och fredsfrågor. En del resande i regionen kan förekomma. Du kommer också att involveras arbetet med organisationens ungdomsstrategi, ta fram kommunikationsmaterial samt att vara med och utveckla det kommunikativa arbetet i sociala medier.

Läs mer om tidigare praktikanters upplevelser och uppdrag. 

Läs mer om Casa de la Memoria!

Ta en titt på Casa’s pågående projekt om ungdom, kön och fred:

Varför Colombia?

Colombia är ett land men en imponerande mångfald, starka människor och intressanta projekt som samtidigt har präglats av en intern väpnad konflikt på över 50 år. År 2016 tecknade den colombianska regeringen ett fredsavtal som har börjat genomföras. Denna process har däremot inte accepterats av hela allmänheten.

Colombias civilsamhälle har emellertid kämpat för ett hållbart fredsuppbyggande i årtionden. PeaceWorks har sedan 2014 arbetat i Colombia och stödjer unga colombianer i sitt dagliga arbete för fred.

Hur ansöker du?

Ladda upp ditt CV och personligt brev på spanska på den här länken:

http://tiny.cc/mdrc4y

Om du har ytterligare frågor kontakta andres.f.rodriguez@peaceworks.se eller kajsa.stenberg@peaceworks.se