PeaceWorks

Menu

Styrelsen

PeaceWorks årsmöte är det högst beslutsfattande organet inom organisationen. Under årsmötet tillsätts organisationens förbundsstyrelse, vilken är ansvarig för att löpande, på ett strategiskt plan, styra organisationen framåt under verksamhetsårets gång. Styrelsen väljs in på en ettårig mandatperiod åt gången, men kan även av årsmötet väljas in flera år i rad. Styrelsens arbete bedrivs på ideell basis och består av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter. I undantagsfall kan en styrelseledamot enligt policy arvoderas under en begränsad tidsperiod. Under verksamhetsåret 2018 består styrelsen av en ordförande, en vice ordförande, en kassör och två ledamöter samt 1 suppleanter, vilka är:

Desirée Sterner (ordförande)
Desirée Sterner har studerat Krigsvetenskap vid Försvarshögskolan samt Mänskliga rättigheter och Freds- och Konfliktkunskap vid Lunds universitet. Intresset för PeaceWorks började sommaren 2014 med en praktik vid volontärenheten på Stockholmskansliet och har sedan dess engagerat sig i olika delar av PeaceWorks som bl.a. vidareinformatör för nätverket Koll på Läget, föreningsverksamhet, samt medföljande reseledare PeaceWorks volontärer i Kenya. Det hon uppskattar med PeaceWorks är hur organisationen har ett holistiskt perspektiv på fredsarbete och lyckas attackera problem från flera olika håll. Brinner för fredsarbete, kvinnors rättigheter och HBTQ-frågor. Desirée har varit ledamot i styrelsen sedan augusti 2016, och ordförande sedan maj 2017. 

Marcia Munoz (vice ordförande)
Marcia Munoz är nyexaminerad pol.kand-student från Uppsala Universitet som nu arbetar på en ideell organisation med huvudansvar för ungdomsverksamheten. Är sedan fem år tillbaka medlem i PeaceWorks och valdes in i styrelsen på årsmötet 2015. Har ett speciellt intresse för Latinamerika och har tidigare gjort fältstudier i Chile och praktik i Uruguay. Anser att PeaceWorks är en unik mötesplats för ungdomsengagemang och det känns givande att få fortsätta driva PeaceWorks utveckling framåt och samtidigt bevara det som gör PeaceWorks så lättillgängligt och intressant för dess medlemmar. Marcia har varit ledamot i styrelsen sedan augusti 2015 och vice ordförande sedan augusti 2016.

Rasmus Canbäck (kassör)
Rasmus Canbäck har flerårig yrkeserfarenhet från den ideella sektorn vilket inkluderar arbete med unga människors ledarskap. Rasmus har även gedigen erfarenhet som förtroendevald inom den ideella sektorn och kunskaper inom arbetsrätt. Rasmus är engagerad i frågor som berör verksamhetsutveckling inom ideell sektor.

Johanna Kvist (ledamot)
Johanna Kvist har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag och arbete i ideell sektor. Hon har de senaste åren arbetat med politisk bevakning, ungas organisering och jämställdhetsfrågor i Indien, Thailand och Burma. Bland annat som påverkansansvarig hos Svenska Burmakommittén och genusrådgivare för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Burma. Johanna har också erfarenhet från att arbeta med rättighetsfrågor lokalt i Sverige. Hon har sin studiebakgrund inom globala studier med inriktning mot genus och migration. Projektledning, kommunikation och opinionsbildning har varit centrala delar i förtroendeuppdrag och arbete såhär långt. Johanna sökte sig till PeaceWorks då hon brinner för frågor rörande fred och ungas organisering.

David Holmström (ledamot)
David Holmström arbetar som bolagsjurist och har en LL.M. från Stockholms universitet där han även studerat statsvetenskap, internationella relationer och kriminologi. Utöver detta har David erfarenhet av arbete inom olika typer av ideella organisationer både på gräsrots- och på styrelsenivå. Anledningen till engagemanget inom PeaceWorks beror till att han delar PeaceWorks värdegrund och gillar sättet de arbetar efter de av organisationen uppsatta målen. Genom den kunskap och erfarenheter han förvärvat genom studier och sitt yrkesverksamma liv hoppas han kunna hjälp organisationen att bli ännu mer professionell och att växa för att på så sett hjälpa ännu fler mäniskor. David har varit ledamot i styrelsen sedan mars 2018

Hengameh Ehsani (suppleant)
Hengameh Ehsani är utbildad civilekonom, en kompetens som kan komma väl till användning i PeaceWorks styrelsearbete. Hon har jobbat som utredare och har därigenom förvärvat en välbehövlig organisatorisk förmåga. Hennes juridiska expertis är omfattande och innebär en kunskapsförstärkning för PeaceWorks Sweden. Hengameh Ehsanis kompetens vad avser internationella frågor kommer även den väl tillhands för PeaceWorks Sweden.

Har du frågor till eller vill komma i kontakt med förbundsstyrelsen? Kontakta då förbundsstyrelsen via mail: styrelsen@peaceworks.se. Förbundsstyrelsen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

PeaceWorks valberedning

Årsmötet tillsätter även en valberedning, vilken har ansvar att inför PeaceWorks medlemmar föreslå en fullständig förbundsstyrelse vid årsmötet. Liksom förbundsstyrelsen är även valberedningens arbete på helt ideell basis och kan bestå av olika antal ledamöter. Valberedningens förslag är i sig ingenting som är hugget i sten, utan kan både röstas för eller emot under årsmötet. Dock spelar valberedningens arbete i formandet av styrelse en betydande roll, då de arbetar för att få fram ett förslag som går i enlighet med organisationen under ett helt verksamhetsår. Utifrån praxis brukar vanligen valberedningens förslag väga tungt vid val av styrelse.

Under verksamhetsåret 2018 består valberedningen av fyra ledamöter, vilka är:
Camilo Alvarado
Tomas Nordberg
David Johansson
Madeleine Berglund

Har du någon du vill nominera till nästa års förbundsstyrelse? Eller är du själv intresserad att vara en del av styrelsen? Har du ytterligare frågor om vad det innebär att sitta i förbundsstyrelsen? Kontakta då valberedningen via mail: valberedning@peaceworks.se. Valberedningen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

Viktiga dokument

Protokoll styrelsemöten verksamhetsår 2016

Protokoll styrelsemöten verksamhetsår 2017

Protokoll styrelsemöten verksamhetsår 2018