PeaceWorks

Menu

Styrelsen

PeaceWorks årsmöte är det högst beslutsfattande organet inom organisationen. Under årsmötet tillsätts organisationens förbundsstyrelse, vilken är ansvarig för att löpande, på ett strategiskt plan, styra organisationen framåt under verksamhetsårets gång. Styrelsen väljs in på en ettårig mandatperiod åt gången, men kan även av årsmötet väljas in flera år i rad. Styrelsens arbete bedrivs på ideell basis och består av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter. I undantagsfall kan en styrelseledamot enligt policy arvoderas under en begränsad tidsperiod. Under verksamhetsåret 2017/2018 består styrelsen av en ordförande, en vice ordförande och tre ledamöter samt 2 suppleanter, vilka är:

Desirée Sterner (ordförande)
Desirée Sterner är en fil.mag student i Krigsvetenskap vid Försvarshögskolan med en bakgrund i Mänskliga rättigheter och Freds- och Konfliktkunskap vid Lunds universitet. Intresset för PeaceWorks började sommaren 2014 med en praktik vid volontärenheten på Stockholmskansliet och har sedan dess engagerat sig i olika delar av PeaceWorks som bl.a. vidareinformatör för nätverket Koll på Läget, föreningsverksamhet, samt medföljande reseledare PeaceWorks volontärer i Kenya. Det hon uppskattar med PeaceWorks är hur organisationen har ett holistiskt perspektiv på fredsarbete och lyckas attackera problem från flera olika håll. Brinner för fredsarbete, kvinnors rättigheter och HBTQ-frågor. Desirée har varit ledamot i styrelsen sedan augusti 2016.

Marcia Munoz (vice ordförande)
Marcia Munoz är nyexaminerad pol.kand-student från Uppsala Universitet som nu arbetar på en ideell organisation med huvudansvar för ungdomsverksamheten. Är sedan fem år tillbaka medlem i PeaceWorks och valdes in i styrelsen på årsmötet 2015. Har ett speciellt intresse för Latinamerika och har tidigare gjort fältstudier i Chile och praktik i Uruguay. Anser att PeaceWorks är en unik mötesplats för ungdomsengagemang och det känns givande att få fortsätta driva PeaceWorks utveckling framåt och samtidigt bevara det som gör PeaceWorks så lättillgängligt och intressant för dess medlemmar. Marcia har varit ledamot i styrelsen sedan augusti 2015 och vice ordförande sedan augusti 2016.

Johanna Wester (ledamot)
Johanna Wester arbetar inom mänskliga rättigheter med bakgrund hos bl. a regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, UNICEF, ECPAT och Amnestyakademin. Författare till romanen ”Nattsagor för sömnlösa” (Natur & Kultur, 2013) och redaktör för ”Saker jag hade velat veta när jag var 15” (Norstedts, 2017). Sitter med i Palmecentrets internationella expertgrupp och är extra intresserad av frågor som rör kvinnors och ungas rättigheter. Har gjort studiebesök, bott eller jobbat ideellt i Kairo, Skottland, Bangkok, London, Sydney och Etiopien. Vad hon särskilt gillar med PeaceWorks är förtroendet som organisationen visar för ungas kraft och förmågor. Johanna har suttit som ledamot i styrelsen sedan augusti 2016.

Rebecka Elm (ledamot)
Rebecka Elm är snart färdigutbildad jurist med arbetsrätt som specialisering. Hon har även varit facklig rådgivare för fackförbundet Vision. Hon har styrelseerfarenhet genom en plats i fackförbundet Juseks nationella studentstyrelse, där hon bland annat är med och skriver debattartiklar. Hon arbetar just nu som kvällsassisten på en advokatbyrå. För övrigt är hon intresserad av historia, religion, människor och kulturer. Valberedningen tror att Rebecka med sina juridiska kunskaper, erfarenhet av styrelsearbete, samt kommunikationsförmåga kommer med viktiga bidrag till styrelsearbetet och organisationen.

André Wassberg (ledamot)
André Wassberg är har både spetskompetens inom hållbarhetsfrågor och som projektstrateg på sitt nuvarande jobb som ”management consultant” för WSP på Arlanda. André har även ett internationellt perspektiv då han under större delen av sin uppväxt bodde i Sydafrika och kom då bland annat i kontakt med volontärorganisationers arbete.

Anna Bokinge (suppleant)
Anna Bokinge är göteborgsstationerad person med en kärlek för människor, ord och en hållbar värld i fred. Har tidigare suttit i styrelsen för röda korsets ungdomsförbund i Göteborg och är nu inne på sitt andra styrelseår i PeaceWorks. Anser att politiskt engagemang är mycket större än partipolitiken och brinner för att göra PeaceWorks till en plattform för ungas frågor. Åkte själv på volontärutbyte med PeaceWorks 2012-2013 och fick upp ögonen för volontärutbytets påverkan på unga som fredsaktörer. Anna har suttit i PeaceWorks styrelse sedan augusti 2015, och sedan augusti 2016 varit ordförande. Förutom styrelsearbetet inom PeaceWorks även statsvetarstudent med en bakgrund inom praktisk filosofi.

Har du frågor till eller vill komma i kontakt med förbundsstyrelsen? Kontakta då förbundsstyrelsen via mail: styrelsen@peaceworks.se. Förbundsstyrelsen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

PeaceWorks valberedning

Årsmötet tillsätter även en valberedning, vilken har ansvar att inför PeaceWorks medlemmar föreslå en fullständig förbundsstyrelse vid årsmötet. Liksom förbundsstyrelsen är även valberedningens arbete på helt ideell basis och kan bestå av olika antal ledamöter. Valberedningens förslag är i sig ingenting som är hugget i sten, utan kan både röstas för eller emot under årsmötet. Dock spelar valberedningens arbete i formandet av styrelse en betydande roll, då de arbetar för att få fram ett förslag som går i enlighet med organisationen under ett helt verksamhetsår. Utifrån praxis brukar vanligen valberedningens förslag väga tungt vid val av styrelse.

Under verksamhetsåret 2017/2018 består valberedningen av fyra ledamöter, vilka är:
Camilo Alvarado
Tomas Nordberg
David Johansson

Har du någon du vill nominera till nästa års förbundsstyrelse? Eller är du själv intresserad att vara en del av styrelsen? Har du ytterligare frågor om vad det innebär att sitta i förbundsstyrelsen? Kontakta då valberedningen via mail: valberedning@peaceworks.se. Valberedningen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

Viktiga dokument

Protokoll styrelsemöten verksamhetsår 2016

Protokoll styrelsemöten verksamhetsår 2017