PeaceWorks

Menu

Styrelsen

PeaceWorks årsmöte är det högst beslutsfattande organet inom organisationen. Under årsmötet tillsätts organisationens förbundsstyrelse, vilken är ansvarig för att löpande, på ett strategiskt plan, styra organisationen framåt under verksamhetsårets gång. Styrelsen väljs in på en ettårig mandatperiod åt gången, men kan även av årsmötet väljas in flera år i rad. Styrelsens arbete bedrivs på ideell basis och består av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter. I undantagsfall kan en styrelseledamot enligt policy arvoderas under en begränsad tidsperiod. Under verksamhetsåret 2019 består styrelsen av en ordförande, sex ledamöter samt två suppleanter, vilka är:

Desirée Sterner (ordförande)
Desirée Sterner har studerat Krigsvetenskap vid Försvarshögskolan samt Mänskliga rättigheter och Freds- och Konfliktkunskap vid Lunds universitet. Intresset för PeaceWorks började sommaren 2014 med en praktik vid volontärenheten på Stockholmskansliet och har sedan dess engagerat sig i olika delar av PeaceWorks som bl.a. vidareinformatör för nätverket Koll på Läget, föreningsverksamhet, samt medföljande reseledare PeaceWorks volontärer i Kenya. Det hon uppskattar med PeaceWorks är hur organisationen har ett holistiskt perspektiv på fredsarbete och lyckas attackera problem från flera olika håll. Brinner för fredsarbete, kvinnors rättigheter och HBTQ-frågor. Desirée har varit ledamot i styrelsen sedan augusti 2016, och ordförande sedan maj 2017. 

Johanna Kvist (ledamot)
Johanna Kvist har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag och arbete i ideell sektor. Hon har de senaste åren arbetat med politisk bevakning, ungas organisering och jämställdhetsfrågor i Indien, Thailand och Burma. Bland annat som påverkansansvarig hos Svenska Burmakommittén och genusrådgivare för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i Burma. Johanna har också erfarenhet från att arbeta med rättighetsfrågor lokalt i Sverige. Hon har sin studiebakgrund inom globala studier med inriktning mot genus och migration. Projektledning, kommunikation och opinionsbildning har varit centrala delar i förtroendeuppdrag och arbete såhär långt. Johanna sökte sig till PeaceWorks då hon brinner för frågor rörande fred och ungas organisering.

Petter Svensson (ledamot)
Petter är utbildad jurist och besitter mot den bakgrunden kunskap i bl.a. arbetsrätt. Han arbetar som redaktionschef på Karnov Group där han har personal- och budgetansvar. Han har ett genuint intresse för internationella frågor och har tidigare varit bosatt i Guatemala och Venezuela. Petter har skrivit artiklar om politiska frågor och mänskliga rättigheter för en rad svenska tidningar och tidskrifter. Av dessa kan nämnas Fokus, Amnesty Press, Omvärlden och Sydsvenska Dagbladet.

Sandra Jansson (ledamot)
Sandra har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, med inriktning mot fred och konflikt i valbara ämnen, och arbetar som domstolshandläggare. Hon har erfarenhet och kunskaper som researcher och skribent. Sandra har tidigare erfarenhet av styrelsearbete i en FN-förening och en kvinnojour, samt flertalet arbets- och volontäruppdrag där hon arbetat tillsammans med och gentemot ungdomar.

Vincent Bagne Weinstock (ledamot)
Vincent har en kandidatexamen i antropologi och utbildar sig vidare i mänskliga rättigheter. Han har tidigare erfarenhet av frågor om unga, konflikt och utveckling genom praktik hos Wale Wale Kenya och Svenska Ambassaden i Kampala. Han har god erfarenhet av ideell verksamhet och kunskap om organisationsstyrning samt erfarenhet av policyarbete. Vincent har varit involverad i ett flertal insatser och arbetsgrupper för att främja kvinnor och ungas rättigheter i ett flertal nationella policyer. Han lade även grunden för en ny insats som ska stödja fördjupandet av Ugandas bräckliga fred, motverka pågående konflikter och förebygga eskalering.

Teona Gusterman (ledamot)
Teona har en kandidatexamen i massmedia och kommunikationsvetenskap och hon har studerat journalistik och medieanalys. Hon har god erfarenhet och kunskap inom kommunikation och projekt, och områden såsom sociala medier, webbadministration, samordning och planering. Teona har praktiserat på FN i Georgien (som även är hennes andra/första hem) och arbetat bland annat på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Camilo Alvarado (ledamot)
Camilo är född och uppvuxen i Bogotá där han i tidig ålder var volontär för föräldralösa barn och arbetade som språklärare. Under gymnasieåren bodde och studerade han i Cartagena i norra Colombia samt i Chicago, USA. Han har varit bosatt i Stockholm sedan 2008 där han har tagit två kandidatexamen i statsvetenskap och i latinamerikastudier, och är nuvarande masterstudent i miljövetenskap med inriktning mot kommunikation och politik. Han har stort intresse och erfarenhet i utvecklings- och rättvisefrågor bland annat genom ideellt engagemang och praktik på SIPU International där han arbetade på SIDA-finansierade biståndsprojekt med latinamerikanska, afrikanska och östeuropeiska länder.

Klara Ligovic (suppleant)
Klara har erfarenhet från olika former av föreningsarbete och olika positioner i styrelser. Hon har med egna ögon sett och upplevt hur engagemang i ideella föreningar får unga att växa. Klara är i färd med att flytta till Sydafrika för arbete som omvärlds- och mediaanalytiker. Genom hennes engagemang i Utrikespolitiska förbundet, Amnesty International Växjö samt Maktsalongen, så har hon fått breddad kunskap och insyn i organisationer som arbetar med fred, säkerhet, jämställdhetsfrågor och utveckling. Hon har en kandidatexamen i statsvetenskap.

Pernilla Wredenfors (suppleant)
Pernilla Wredenfors är en erfaren projektledare, analytiker och föreläsare. Pernilla är för närvarande utbildningsansvarig på myndigheten Sieps, svenska institutet för europapolitiska studier samt driver eget företag, Wredenfors Consulting, inom organisationsutveckling samt som föreläsare och moderator. Pernilla har också en bakgrund från kommunikationsbranschen efter några år som PR-konsult. Hennes erfarenheter omfattar också en period i Försvarsmakten som analytiker i Afghanistan. Pernilla har till stor del intresserat sig för och arbetat med internationella frågor och har erfarenhet från utvecklingsfrågor från sin tid i Afghanistan och från arbetet med bevakning av utrikes- och biståndsfrågor i Europaparlamentet i Bryssel. Pernillas erfarenhet från föreningslivet omfattar nuvarande engagemang som jämställdhetsambassadör för Fredrika Bremer-förbundet och mentor för en nyanländ akademiker för organisationen Nema Problema Foundation samt tidigare uppdrag som mentor för utbytesstudenter vid Lunds universitet och engagemang i Utrikespolitiska föreningen i Lund.​

Har du frågor till eller vill komma i kontakt med förbundsstyrelsen? Kontakta då förbundsstyrelsen via mail: styrelsen@peaceworks.se. Förbundsstyrelsen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

PeaceWorks valberedning

Årsmötet tillsätter även en valberedning, vilken har ansvar att inför PeaceWorks medlemmar föreslå en fullständig förbundsstyrelse vid årsmötet. Liksom förbundsstyrelsen är även valberedningens arbete på helt ideell basis och kan bestå av olika antal ledamöter. Valberedningens förslag är i sig ingenting som är hugget i sten, utan kan både röstas för eller emot under årsmötet. Dock spelar valberedningens arbete i formandet av styrelse en betydande roll, då de arbetar för att få fram ett förslag som går i enlighet med organisationen under ett helt verksamhetsår. Utifrån praxis brukar vanligen valberedningens förslag väga tungt vid val av styrelse.

Under verksamhetsåret 2019 består valberedningen av tre ledamöter, vilka är:

Rasmus Canbäck
Tomas Nordberg

Har du någon du vill nominera till nästa års förbundsstyrelse? Eller är du själv intresserad att vara en del av styrelsen? Har du ytterligare frågor om vad det innebär att sitta i förbundsstyrelsen? Kontakta då valberedningen via mail: valberedning@peaceworks.se. Valberedningen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

Viktiga dokument

Riktlinjer