PeaceWorks

Menu

Bli fredsambassadör

PeaceWorks Academy är ett utbildningsprogram för dig som vill arbeta för en hållbar värld i fred och som ger dig fördjupade kunskaper i frågor som rör ungas organisering och inflytande, feminism, antirasism, icke-våld och global rättvisa. Som del av programmet förbereds du att själv hålla i utbildningar på samma teman efter certifiering.

Omfattning

PeaceWorks Academy är ett sex månader långt program. Under programmet kommer du att prova på att vara både student och utbildare. I programmet ingår sex utbildningstillfällen. Det innebär att du under programmets gång har tid att arbeta och studera vid sidan av.

Profil på sökande

– du har ett intresse av att arbeta med frågorna och delar PeaceWorks värdegrund

– du har erfarenhet av att arbeta med ungdomsfrågor och utbildningar

– du har ambitionen att efter programmet fortsätta att ta utbildningsuppdrag för PeaceWorks och du bor i Stockholms- eller Malmöregionen.

– språkkunskaper i dari/farsi, arabiska, pashto och somali samt andra språk utöver svenska och engelska är meriterande.

utbildningar