PeaceWorks

Menu

Ansök om bidrag

Här hittar du tips på hur du skriver en bra ansökan om bidrag till projektet. Börja med att hitta nyckelorden att rikta ansökan mot!

När ni hittat en bidragsgivare, det kan vara en fond eller kommun som ni kan söka pengar från. Hitta vilka nyckelord eller teman som bidragsgivaren vill att ni som ansöker om pengarna riktar in er till, typ ”demokrati” ”feminism” ”ungas deltagande”. Se till att de orden betyder något för er. Vad betyder ”demokrati” för er? Leta efter de mest laddade orden som ligger till grund för att de vill finansiera ett projekt. Vad skriver de om vilka slags projekt letar de efter att finansiera? Kan ni inte koppla era idéer till fonden ifråga – sök inte pengar därifrån! Det är ni och inte bidragsgivaren som ska bestämma ert fokus!

Här ger vi er 10 steg till en vinnande ansökan:

1. Viktigast först – tänd intresset direkt! Börja med en klockren, enkel beskrivning av projektet!

2. Vilka ni är – skriv en tydlig men kortfattad beskrivning av gruppen och föreningen som står bakom projektet och varför just ni ska genomföra det.

3. Visa problemet – koppla problemet till bidragsgivaren intressen och mål, förklara varför det är viktigt att lösa och hur det är kopplat till målgruppen, t.ex. unga. Koppla det också till ett större samhällsproblem och visa på hur er idé tacklar det med ert projekt.

4. Visa er lösning – beskriv målet med projektet. Både konkret och samhälleliga lösningar, gör tydliga kopplingar.

5. Vad ni ska göra – beskriv vilka aktiviteter ni planerar, vilka metoder ni ska använda var och för vem ni ska genomföra dem för att nå de önskade resultaten.

6. Var påläst – koppla projektet tydligt till bidragsgivarens egna intressen och mål.

7. Utvärdering och uppföljning – beskriv hur ni tänker följa upp projektet, dokumentera erfarenheter och sprida kunskapen vidare.

8. Tidsplan – visa att ni har tänkt igenom vad som behövs göras när, och sätt upp delmål i tidsplanen.

9. Budget – gör rimliga beräkningar på kostnader och koppla dem till det ni ska göra, till själva aktiviteterna. Totalsumman i budgeten blir det maxbelopp ni kan söka.

10. Sammanfoga – kolla att delarna i ansökan hänger samman. Se till att ansökan som helhet övertygar bidragsgivaren om att det är nödvändigt att finansiera just ert projekt!