PeaceWorks

Menu

Driv ett projekt

Att jobba i projekt är ett sätt att genomföra det du och föreningen drömmer om. I ett projekt fokuserar man på en viss idé och kan med planerad energi göra verklighet av den.

Ett projekt är ett sätt att jobba mot ett mål och utgår från en plan. Projektet har en början och ett slut. Det har ett tydligt mål och det som ska genomföras är genomtänkt i förväg. Ett projekt är ett sätt att dra igång något och se till att det blir avslutat också. 

Så känner du igen ett projekt:

  • Ett projekt är tidsbegränsat.
  • Ett projekt har bestämda och tydliga mål.
  • Ett projekt har en budget.
  • Ett projekt består av flera faser.
  • Ett projekt har en egen organisation.
  • Ett projekt har en eller flera särskilda ledare.

Projektets olika faser, från start till slut

  1. Hitta idén och målen Alla projekt börjar som en idé, en tanke eller bara en känsla. Idén kan födas både som en vision eller en aktivitet. Vad är det du vill förändra? Vad ska du göra för att skapa den förändringen?
  2. Planera och genomföra För att få ihop alla lösa trådar och kunna nå målet behövs en plan, en bra plan. Titta på målen och delmålen och tänk ut vad som behövs för att uppnå målen. Lägg upp en strategi som gör det möjligt att lyckas. Bra planering sparar tid och ger ett bättre resultat. När planen är klar är det dags att börja följa den och genomföra de planerade aktiviteterna. Här kan det gå fort! Med en bra plan är det lätt att hålla fokus och lösa problem, samtidigt gäller det att vara flexibel och öppen för möjligheter. Det blir inte alltid exakt som man tänkt sig, men med målet i fokus kan det till och med bli bättre ändå.
  3. Utvärdera för framtiden Hur gick det då? Utvärderingen är eftersnacket, men med fokus på att lära av sina erfarenheter. Det handlar om att både för sig själv och för eventuella bidragsgivare reda ut om målen har uppnåtts, vad som gick bra, vad som borde ha gjort. Det genomförda projektet kanske har lagt grunden till en fortsättning, ta vara på den möjligheten genom en ordentlig uppföljning och utvärdering.