PeaceWorks

Menu

Kommunikation

Smidig kommunikation är avgörande för att gruppen ska kunna förverkliga sina drömmar. Kommunikationen är klistret som håller samman bitarna i föreningen: människorna, rollerna och projektet de jobbar med.

Kommunikation är en process

Så här kan kommunikation förklaras: en sändare kommunicerar ett budskap till en mottagare som sedan tolkar budskapet. Allt kommunicerar. När sändaren pratar till exempel är det inte bara dina ord som talar. Sättet du säger det på – med kroppen, rösten, ansiktsuttrycket – är minst lika viktigt för den du säger det till (mottagaren). Kom ihåg att kommunikation alltid handlar om mer än en person, att det är en process där både sändare och mottagare är aktiva. I det här sammanhanget, där det handlar om kommunikation mellan människorna i en förening, finns det sätt att för båda parter att göra sitt för att skapa bra, tydlig kommunikation, där målet är att förstå varandra.

Strukturera upp kommunikationen inom föreningen

En bra sak att börja med när det gäller kommunikation i föreningen är att skapa ett sätt för alla medlemmar att enkelt ta del av viktig information. Detta gör ni enklast genom att skapa en mall för hur ni dokumenterar de möten eller viktiga styrdokument som föreningen har.

Fem tips på sätt att strukturera upp kommunikationen inom föreningen

Håll varandra uppdaterade
skapa en gemensam mail där viktigt beslut delas att tas och är enkelt att få tillgång till från alla.

• Rätt information i rätt tid
Kom ut med frågor och information om möten och annat i tid, så att de andra har en chans att hinna svara eller delta.

Nätverk
Sociala nätverk som Facebook kan användas för att planera saker tillsammans, bjuda in folk till events och hålla varandra uppdaterade

Gemensam kalender
Skaffa en gemensam kalender, det finns till exempel googlekalender eller andra kalendrar online. Där kan ni lägga in tider för möten och hålla koll på att göra listor. Det går att koppla kalendern till mailadresser, så kommer uppdateringarna till alla inblandade när det hänt något i kalendern.

Utse en kommunikationsansvarig! Genom att utse en kommunikationsansvarig i föreningen gör att det kan vara ett friare informationsflöde. Innan ni bestämmer vem som ska vara informationsansvarig är det värt att diskutera och göra tydligt vad ni vill att ansvaret ska innebära. Nyhetsbrev? Mailkontakt? Samla in uppdateringar? Testa ett tag och utvärdera efter en viss tid och se hur det fungerar och om rollen och ansvaret behöver anpassas på något sätt.