PeaceWorks

Menu

Ha ett årsmöte

Årsmötet är medlemmarnas främsta möjlighet att påverka och styra föreningen! Alla stora beslut inom föreningen tas upp på årsmötet så alla medlemmar får säga sitt. På årsmötet väljer medlemmarna en ny styrelse, som sen har ansvar att verkställa det som bestämts. Därför är årsmötet en förenings högst beslutande organ!

Styrelsen kallar till årsmötet, det är viktigt att tänka på:

  • Att alla medlemmar har möjlighet att delta, det är medlemmarnas möte! Tänk på funktionsvariationer och att tid och plats funkar för alla.
  • I kallelsen ska de vara tydligt hur medlemmarna kan skriva en motion. En motion är en anmälan om vad som önskas tas upp på mötet.
  • Vem är mötesordförande, mötessekreterare och justerare? Det bestäms på mötet, men det är ett tips att fråga innan så de tillfrågade kan förbereda sig.
  • Årsmötet kan endast ta beslut om det som står i dagordningen! Dagordningen och inkomna motioner ska skickats ut till alla innan mötet, så alla har en möjlighet att sätta sig in i frågorna.
  • Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse ska skickas ut till alla innan årsmötet, så att alla har koll på styrelsens arbete och kan ställa frågor.
  • Skriv med ett enkelt språk! Stadgar och berättelser kan vara kluriga att förstå ifall en inte är insatt. Ett tips är ”översätta” till ett mer informellt och enkelt språk.
  • Det är medlemmarnas möte så fundera på om det går att kombinera med någon rolig aktivitet så många som möjligt blir taggade att komma!
  • Allting börjar och slutar med årsmöte! På ett årsmöte startar en förening och för att en förening ska upphöra krävs det också att ett årsmöte hålls.