PeaceWorks

Menu

Håll sjysta och kreativa möten!

Möten är kärnan i en förenings arbete! Därför är det viktigt att ni får ut så mycket som möjligt av dem och att alla får komma till tals. Möten kan vara av olika slag med olika struktur beroende på syftet med mötet. Här är tips på hur ni kan hålla sjysta och kreativa möten: 

  • Att ha en ordförande, en dagordning, en sekreterare och justerare gör det enkelt för er att få struktur på mötet och se till att de som inte deltog inte missar vad ni pratat om och vad som bestämts.
  • Välj en tillgänglig plats och tid så alla inbjudna kan delta. Hur ni möblerar i möteslokalen påverkar också stämningen. Ni måste ju inte sitta vid ett bord, prova er fram!
  • Respektera tiden ni sätter! Det är lätt hänt att mötena drar ut på tiden, men det är viktigt att respektera att alla har olika mycket tid att ge.
  • Bestäm er för ett syfte med mötet, så alla får ut vad de vill av mötet. Det blir också roligare för alla inbjudna om de är med på varför ni ses.
  • Ta en paus! Ibland kan det behövas en bensträckare för att en ska få nya idéer!
  • Ha inkluderande möten, se till att alla får ta plats. Rundor är ett hett tips! Det kan göras i alla frågor ni tar upp, låt alla få en chans att utrycka sin åsikt. Att ha en Hur-mår-du-idag-runda, innan mötet drar igång är en trevlig början där alla känner sig sedda.
  • Ta tid för kreativitet! Brainstorma, skriv tio möjliga sätta att lösa er uppgift på, skriv idéer på post-it lappar eller tänk tvärt om! Det finns massor av sätt att göra det på, men att avsätta tid till att tänka fritt kring en uppgift kan få er att komma med nya idéer. Viktigt är att allas idéer får ta plats i detta tidiga stadie!