PeaceWorks

Menu

Stadgar = föreningslagar

Vad är stadgar?

Stadgar är en förenings lagar! I stadgarna står föreningens syfte, hur beslut ska tas och hur styrelsen ska jobba. Bara föreningen kan skapa och ändra sina egna stadgar på, men det är viktigt att tänka på att de är tydliga så att alla medlemmar förstår.

Varför behövs det?

Stadgar är bra för att hålla ihop föreningen och göra den mindre beroende av enstaka individer. För att ändra i stadgarna krävs ett årsmöte vilket gör att en individ inte kan ändra syftet till sin egen vinning utan medlemmarnas godkännande.

Föreningar är olika och så är även stadgarna, tänk på att de ska passa just er förening. Här är ett exempel:

  1. Namn på föreningen
  2. Föreningens hemort/kommun 3. Syfte och vision 4. Medlemmar Vem som kan bli medlem, hur och vad det innebär att vara medlem 5. Verksamhet Beskriv i stora drag, hur föreningen ska drivas 6. Årsmöte och beslut Vad ska tas upp på årsmötet, vilka har rösträtt, hur en kallar till möte och hur omröstningen går till 7.Styrelse Hur ska styrelsen väljas och vara samansatt 8. Revisor Hur ska revisorn väljas och hur många ska de vara 9. Ändringar i stadgarna Vad krävs för att ändras i stadgarna
  3. Föreningens upphörande Hur beslutar ni om att föreningen ska upphöra? 11. Anställda Om ni ska ha anställda och i så fall hur ska de arbeta?