PeaceWorks

Menu

Varför en förening?

Vad är en ideell förening?! 5 internationella nyckelord för att bättre förstå vad en ideell förening är:

  • Formell; ha en styrelse, skriva stadgar, och hålla regelbundna möten eller aktiviteter. Detta skapar hållbarhet i er verksamhet.
  • Privat; en förening tillhör inte staten, landstinget eller kommunen.
  • Ej vinstdrivande; delar inte ut ekonomiskt överskott till de som är med i föreningen.
  • Självstyrande; de som är med i föreningen bestämmer. Föreningen är fristående från myndigheter och företag.
  • Ideell; föreningen lever genom att privatpersoner frivilligt bidrar, genom till exempel oavlönat arbete.

Varför skapa en förening? Det är lättare att agera tillsammans än att jobba själv! Det går självfallet att göra mycket och påverka utan att ha en förening, men det finns fördelar att formellt organisera sig. Exempel på fördelar med att starta en förening:

  • En förening skapar möjligheter – Fler människor som tillsammans kommer fram till saker, som bollar idéer, kan göra mer och bättre än vad en individ kan göra själv. Föreningslivet i Sverige har en viktig roll i att skapa förändring, debatt, alternativa mötesplatser och utbildningar. Därför tror många på föreningar och deras arbete tas på allvar.
  • En förening är praktiskt smart – En förening som visar att den är demokratisk kan lättare vinna utomståendes förtroende. Det är lättare att söka bidrag som förening än som privat person.
  • En förening är en juridisk person – att en förening räknas som en juridisk person innebär att ni som förening kan skriva på avtal. Det kan till exempel vara bra ifall ni vill hyra en lokal eller öppna ett bankkonto.
  • En förening ger struktur som gör jobbet lättare – att ha struktur som en formell förening hjälper er att fatta beslut på ett demokratiskt sätt och fördela arbetsuppgifter mellan er.