PeaceWorks

Menu

Vill du påverka din förening? Skriv en motion!

Vill du påverka din förening? Skriv en motion! Men vad är en motion? En motion är ett förslag som en eller flera medlemmar vill ta upp och besluta om på årsmötet. Styrelseledamöter kan också skriva förslag, men då kallas det propositioner. Finns det något du/ni vill förändra i er föreningen, skriv en motion!

I kallelsen för årsmötet ska det vara tydligt hur medlemmarna kan skicka in en motion. I stadgarna står det hur och när en motion ska skickas in. Att skriva motioner/ propositioner är ett sätt att påverka föreningen, våga tycka till och var öppen för förändringar!

Hur ser en motion ut? Här är ett exempel:

1. RUBRIK

2. BRÖDTEXT
Förklara poängen med förslaget. Vad vill ni förändra och varför? Varför är det ett bra förslag? Några ord om bakgrunden till motionen är också bra.

3. ATT-SATSER
För att det ska vara tydligt vad det är årsmötet ska ta ställning till skriver du exakt vad du/ni vill att förening ska göra. Exempel: Vi vill därför föreslå att vår förening ska erbjuda alla nya medlemmar och aktiva i lokalföreningar en utbildning i föreningskunskap och en fördjupning i Vår Förenings Kärnfrågor.

4. SKRIV UNDER
Skriv namn på de som står bakom motionen, roller i föreningen och datum.