PeaceWorks

Menu

bostadspodden.

Men var ska jag bo?? en podd om vem som har rätt till bostad.

Visst finns det redan oändligt med poddar om hur man vinstmaximerar bostadsinvesteringar, och artiklar om att det råder bostadsbrist. Med den här podden vill vi fylla ett tomrum vi ser i samtalet kring bostad och hem, ett mer kritiskt perspektiv som ifrågasätter hur bostad har blivit en plats för investering snarare än boende. En situation där fler och fler saknar möjlighet till en trygg plats att bo. Vi bjuder in unga som har olika erfarenheter av sökandet efter bostad, från otrygga andrahandskontrakt, till trångboddhet, till att vara helt utanför bostadsmarknaden. Vi bjuder in personer som på olika sätt arbetar med frågan om boende; forskare, föreningar, och aktivister. Vi samlas kring en frågeställning om att alltför få äger rätten till bostad, och bjuder in er att lyssna och förhoppningsvis ta med er ny kunskap om alternativ till det rådande läget. Fokuset ligger på unga, men alla människor behöver en plats att bo – det här är till er.

Kan jag vara med och berätta?

Om du är en ung person som vill vara med och dela din berättelse välkomnar vi infallsvinklar vi inte själva tänkt på! Vi behöver er! Poddens syfte är ni, och att lyfta olika ungdomsperspektiv kan bara ni hjälpa oss med. Du kanske har något erfarenhet som nämns ovan om andrahandsboende eller trångboddhet, kanske nåt helt annat – hör av dig! Maila oss på info@peaceworks.se så kan vi snacka vidare om vad du vill ta upp, och hur det skulle kunna se ut. Ta chansen att göra din röst hörd i en fråga som påverkar allas våra liv, hela livet! Eftersom poddens är avslutad så spelas inga nya avsnitt in längre.

Vad var det för rapport ni nämnde i första avsnittet?

I podden har vi nämnt en rapport om unga vuxnas boendesituation framtagen av Hyresgästföreningen. Här kan du klicka om du vill läsa ett urval från rapporten presenterat av oss, här kan du klicka om du vill läsa rapporten i sin helhet.

Lyssna på avsnitten här

Från inspelningen med Martin Grander, urbanforskare vid Malmö Universitet.