PeaceWorks

Menu

Stöd arbetet

Vi är en ideell fredsorganisation som arbetar för att stärka ungas deltagande och inflytande. Vi arbetar både i Sverige och i Colombia där vi stöttar unga att skapa förändring för fred. Medan det i Sverige finns starka ekonomiska och säkerhetsmässiga förutsättningar för ungdomars deltagande är verkligheten i Colombia en annan. Behovet av särskilt stöd för ungas deltagande är därför extra viktigt.
Som ett steg vårt arbete har vi därför upprättat en öronmärkt fredsfond där ungdomar i Colombia kan söka stöd för att genomföra sina fredsprojekt och idéer. Men vi behöver din hjälp. Tack för din gåva.

Donera till fonden:

  • Swisha till 123 540 67 64
  • Sätt in ditt bidrag på vårt 90-konto 900-5356

90_konto_logo_rgb_box-kopia

Märk din insättning med “FredColombia”

I Colombia råder en komplicerad situation där utbredd fattigdom i kombination med en historia kantad av våld och korruption bidrar till hinder för ungdomars deltagande för fred. Ungdomar fortsätter att falla offer för illegala militärrekryteringar, tvångsprostitution, utomrättsliga avrättningar och tvångsförflyttningar i kölvattnet av den väpnade konflikten i landet.

Därför är det så viktigt med stöd till de mängder av initiativ för fred bland unga som finns i landet.

Det är PeaceWorks fasta övertygelse att ungdomar måste få chansen att delta aktivt om hållbar och varaktig fred ska nås. Därför arbetar vi för att stärka ungdomars förutsättningar att genomföra projekt och stärka sitt deltagande för en fredlig utveckling i Colombia. Vi jobbar löpande på plats med medföljning av ungdomsorganisationer genom att erbjuda gratis utbildning i projektledning och i hur man startar och driver sina egna fredsprojekt. Vi ger oss gratis juridisk rådgivning. För att kunna stödja fler ungdomar i sin väg till fred i Colombia behöver vi din hjälp!

Teusaradio

Exempel på projekt som vi stöttat tidigare genom vår fredsfond:

Teusaradio.

Julian Bautista och Ajax Bastidas tröttnade en dag på att höra, och vara en del av alla klagomål som rörde deras och andra ungdomars situation i huvudstaden. Med deras ord ville de skrida till handling och startade således den första lokala radiostationen i stadsdelen TeusaquiIlo i november 2014 med visionen om att ge ungdomarna i stadsdelen en ökad kunskap om sina rättigheter och samtidigt erbjuda dem ett utrymme att uttrycka sina åsikter. Studion är byggd av helt återvunnet material och används varje kväll efter skoltid för att sända program samt bedriva radioskola för andra intresserade ungdomar i området. Deras program går att följa på: www.teusaradio.com

Colectivo Grafico Machete.

Gruppen Colectivo Machete har länge engagerat sig för användandet av konsten och skapandet som påverkansform. Grafittin har genom åren har varit ett kontroversiellt ämne i Colombia, vilket kollektivet ville ändra på genom projektet “Arte transformando realidades”, ”Konsten som förändrar verkligheter” utformat för ungdomar i Bogotá. De vill lära ut hur en genom att använda grafittin på ett ansvarsfullt sätt kan uttrycka sig och skapa mening utifrån sin egen livssituation.

Amauta

Amauta Colectivo Juvenil.

Det som började med ett musikintresse för ungdomarna José och Jonathan i stadsdelen Ciudad Bolívar ledde till uppstartandet av en ny ungdomsgård där områdets ungdomar hade chans att lära sig spela musik och starta egna band. När de sedan stötte på lokalt motstånd och var tvungna att stänga ner verksamheten blossade deras politiska engagemang upp. Tillsammans med andra lokala organisationer, konstkollektiv, grannar, scouter, barn och ungdomar engagerar sig idag ungdomskollektivet Amauta för att bygga upp sin stadsdel. En stadsdel vars närhet till kolgruvor fått sitt vatten förorenat och floder uttorkade. Genom deras miljöskola vill de sammanföra områdets invånare för att hjälpas åt att återuppbygga sitt område med bland annat urbana stadsodlingar samt till att kollektivt och kritiskt börja reflektera över de socio-miljömässiga relationerna.

 

Aktuellt

Fler nyheter »