PeaceWorks

Menu

Press

Om du vill komma i kontakt med ansvariga chefer, processledare eller om du har frågor om vår verksamhet i Sverige eller internationellt, kontakta oss på info@peaceworks.se så hjälper dig efter bästa förmåga.

Vill ni annonsera i  vår tidning FredAktion?

Prisexempel:
Helsidesannonser, 20×28 cm: 5 000 kr.
Halvsidesannonser, 20×14 cm: 3 000 kr.
Mindre annonser, 10×7 cm: 1 500 kr.

Tidningen går i tryck i september.

Observera att samtliga prisexempel enbart är vägledande. Vi kan anpassa annonserna efter era önskemål.