PeaceWorks

Menu

Förberedande kurs inför internationella projekt

Genom att åka och ta del av internationella projekt får vi nya perspektiv och större förståelse för olika typer av arbete. Vi lär oss om ett arbete i en ny kontext, och får på så sätt en unik erfarenhet. PeaceWorks förberedande endags-utbildning ger verktygen för att få utvecklande och givande internationell erfarenhet som bidrar till ökad kunskap och förståelse för olika typer av projekt där självreflektion och kontextkänslighet är en central del. Endagskursen ger även en kort historisk genomgång av globala maktförhållanden och dess effekter idag.

Utbildningens innehåll

  • Globala maktstrukturer
  • Ojämlika maktförhållanden
  • Kommunikation och sociala medier
  • Din roll på projektet
  • Vad är de praktiska bitarna du behöver tänka på

Utbildningen väver samman teori med diskussioner och övningar, samt lägger stor vikt vid deltagarnas egna reflektioner. Kursen ges dels till PeaceWorks utresande volontärer och är då kostnadsfri, men också till andra grupper som ska iväg på internationella uppdrag. Vi anpassar utbildningen efter era önskemål och kunskapsbas.

Kostnad

Kontakta oss för pris.