PeaceWorks

Menu

Fred.

Är fred mer än paus mellan krig och vad krävs egentligen för att uppnå fred? Vår fredsworkshop tar upp diskussionen om detta begrepp och problematiserar det utifrån olika perspektiv av våld.

Utbildningens innehåll

  • Olika perspektiv på fred
  • Direkt, kulturellt och strukturellt våld.
  • Aktivt fredsbyggande
  • Övning: Tolerans

Fred betyder olika saker i olika samhällen och kulturer, och för olika människor. I denna workshop diskuterar vi fredsbegreppet ur olika perspektiv och relaterar frågan om vad fred innebär till en diskussion om olika dimensioner av våld och makt och hur du kan bli en fredsaktör i din vardag.

Kostnad

Kontakta oss för pris.