PeaceWorks

Menu

Globala maktstrukturer.

Vår utbildning i globala maktstrukturer fokuserar på hur olika förtryckande strukturer förhindrar en rättvis värld. Vi diskuterar hur dessa hinder fungerar men också hur organisationer, sociala rörelser och människor kan motverka dessa strukturer, samarbeta internationellt på ett solidariskt sätt och därmed verka för en rättvisare värld!

Innehåll i utbildningen

  • Globala maktstrukturer (rasism, patriarkala strukturer, ekonomisk orättvisa)
  • Internationell solidaritet i praktiken (konkreta exempel från PeaceWorks verksamhet)
  • Röster från det globala syd (berättelser och exempel på förändringsarbete i praktiken)

Med denna utbildning ger vi dig en både teoretiska kunskaper om förtryckande strukturer men också praktiska verktyg och vägar framåt för att bryta ner dem. Vi tar på så sätt ner stora fenomen till en gräsrotsnivå och blandar interaktiva övningar med egna berättelser från människorättskämpar i syd. Med denna utbildning ger vi dig kunskapen och verktygen för att förändra både lokalt och globalt!

Kostnad

Kontakta oss för pris.

PeaceWorks utbildningar i global rättvisa är utvecklade genom projektet Världens Koll som är finansierat av Forum Syd. Världens koll är inspirerat av projektet Koll På Läget. Koll På Läget drevs under 2013-2015 av ett nätverk bestående av de ideella organisationerna PeaceWorks, Svalorna Latinamerika och Palestinagrupperna Sverige. Syftet med projektet var att öka ungas kunskap om globala strukturer och normer, och hur dessa har format vår värld. Projektet syftade också till att ge unga verktyg för hur de kan driva schyssta internationella utvecklingssamarbeten. Koll på Läget riktade sig främst till unga engagerade personer, och utbildningar genomfördes för föreningar ungdomsförbund och nätverk, samt på folkhögskolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar.