PeaceWorks

Menu

Volontärförberedande kurs.

Genom att åka på ett interkulturellt utbyte får vi nya perspektiv och större förståelse för varandra. Personliga möten suddar ut tanken om ett ”vi och dom”. PeaceWorks volontärförberedande endags-utbildning ger er verktygen för att få ett utvecklande och givande utbyte som bidrar till ökad förståelse för andra kulturer där självreflektion och ömsesidighet är en central del.

Utbildningens innehåll

  • Vad händer i mötet med en ny kultur?
  • Globala maktstrukturer
  • Ojämlika maktförhållanden
  • Min roll som volontär

Utbildningen väver samman teori med diskussioner och lägger stor vikt vid deltagarnas egna reflektioner. Kursen ges dels till PeaceWorks utresande volontärer och är då kostnadsfri, men också till andra grupper som ska iväg på internationella uppdrag. Vi anpassar utbildningen efter era önskemål och kunskapsbas.

Kostnad

Kontakta oss för pris.