PeaceWorks

Menu

Antirasism.

Våra antirasistiska utbildningar ger dig grunden för att arbeta kvalitativt och långsiktigt mot rasism och diskriminering. Utbildningen fokuserar på dialog och diskussion deltagarna emellan och blandar teoretiska med praktiska moment. Deltagarna får kunskap om rasismens mekanismer och hur det segregerade Sverige ser ut, men också ökad medvetenhet kring normer och egna förhållningssätt. Stor vikt läggs vid kommunikationsstrategi, hur talar vi om rasism? Utbildningen leds av professionella processledare och finns som hel- eller halvdagsutbildning.

Innehåll i utbildningen

  • Vad är rasism?
  • Rasismens historia
  • Dagens segregerade Sverige
  • Normkritik
  • Intersektionalitet
  • Kommunikationsstrategi (Hur talar vi om rasism?)

PeaceWorks antirasistiska utbildningar tar sin utgångspunkt i vår syn på fredsarbete. Rasism är ett strukturellt problem som kopplar ihop lokala och globala processer. Utbildningen baseras på forskning inom fältet kritiska ras- och vithetsstudier och ger nya perspektiv på dagens Sverige. Vad är den svenska självbilden och hur kan vi se på svensk antirasism? Utbildningen lägger också stor vikt på normkritik, att jobba med rasism handlar mycket om att syna sin egen position och fundera kring egna förhållningssätt.

Vi har redan framtagna utbildningar om 2 timmar, halvdag och heldag. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov.

Kostnad

Kontakta oss för offert.

PeaceWorks antirastiska utbildningar är inspirerade av projektet Låt Stå – Antirasism på schemat. Projektet startade 2013 och är en nyskapande metod för högstadie- och gymnasieskolor som på ett seriöst och långsiktigt sätt vill arbeta mot rasism och diskriminering. Metoden tar sin utgångspunkt i skolans styrdokument med fokus på likabehandling och är baserad på den senaste forskningen. Låt Stå är framtaget i samarbete med Mångkulturellt centrum, med stöd från Arvsfonden och MUCF.
Besök gärna projektets hemsida.