PeaceWorks

Menu

Projektledning.

Vår projektledarutbildning DRIV ger kunskap för att ifrågasätta de normer som ger upphov till diskriminerande gruppindelningar och samtidigt praktisk kunskap i hur man kan göra något åt detta. Utbildningen ger konkreta metoder och verktyg att driva ett projekt framåt och stärker deltagarna i sitt samhällsengagemang. Oavsett om ni tillhör en förening, organisation, skola, kommun eller arbetsplats så tar PeaceWorks projektledarutbildning er ett steg närmare era mål. Utbildningen finns som en- eller tvådagarsutbildning och kräver inga förkunskaper.

PeaceWorks anordnar DRIV-kurser två gånger per år. Kolla in Kalendariet för att se när vi erbjuder nästa kurs hos oss! 

Utbildningens innehåll

  • Normkritik och makt
  • Samarbete och konflikt
  • Grupprocesser och ledarskap
  • Idégenerering
  • Vision- och målformulering
  • Projektplanering – tidsplan, riskanalys och ansvarsfördelning
  • Budgetplanering
  • Genomförande och utvärdering
  • Omvärldsanalys och engagemangsburet arbete

Med normkritiska glasögon i vårt projektplanerande kan vi skapa långsiktig förändring. Därför grundar sig projektledarutbildningen på diskussioner om normer, makt och engagemang. Genom en metodik baserad på erfarenhetslärande är deltagarna aktiva genom hela utbildningen, får prova på saker själva, diskutera, vända på begrepp och öva på att samarbeta. Allt för att de ska känna att det går att skapa förändring, lära genom att göra och inse att det inte behöver vara så svårt som de först kanske trott.

Kostnad

Kontakta oss för pris.

Under de senaste tre åren uppger mer än 95% av alla som gått utbildningen att “utbildningen har ökat sannolikheten att de ska driva projekt” och mer än 97% menar att “de har fått ökad förståelse för hur en driver projekt”.

Projektledareutbildningen ingår i metodmaterialet och konceptet Driv. -så startar du förening och driver projekt som togs fram med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor under 2008. Syftet var att skapa engagemang bland unga och ge dem praktiska verktyg för att ta sitt engagemang vidare till något konkret. 2011 skapades, med grund i metodmaterialet Driv., det antirasistiska projektet Sprid!, ett samarbete mellan 27 ungdomsorganisationer som blev det största organisationssamarbetet mot rasism i Sverige.