Projektledning.

En projektledarutbildning som ger kunskap och verktyg för att ifrågasätta de normer som ger upphov till diskriminerande gruppindelningar.