PeaceWorks

Menu

Starta förening.

Att skapa långsiktig och hållbar förändring på lokal nivå kan göra stor skillnad för den stora samhällsförändringen. Genom endagsutbildningen “Starta förening” får unga verktyg för att engagera sig och organisera sig lokalt vilket leder till ett stärkt civilsamhälle där unga ges utrymme att göra sin röst hörd. Deltagarna får lära sig om de olika delarna i en ideell förening och prova på att starta sin alldeles egna.

Innehåll i utbildningen

  • Makt & normer
  • Grupprocesser & ledarskap
  • Byggstenarna i en ideell förening
  • Roller & ansvar
  • Praktisk övning av att starta förening
  • Hur ni tar engagemanget vidare

Kostnad

Kontakta oss för pris.

Starta förening ingår i metodmaterialet och konceptet Driv. -så startar du förening och driver projekt som togs fram med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor under 2008. Syftet var att skapa engagemang bland unga och ge dem praktiska verktyg för att ta sitt engagemang vidare till något konkret. 2011 skapades, med grund i metodmaterialet Driv., det antirasistiska projektet Sprid!, ett samarbete mellan 27 ungdomsorganisationer som blev det största organisationssamarbetet mot rasism i Sverige.