PeaceWorks

Menu

Bli volontär

Bli volontär

PeaceWorks är en ideell organisation.
Det innebär att vi inte tar ut några vinster eller tjänar pengar på att du åker som volontär.

Vi erbjuder internationella projekt för dig med eller utan tidigare erfarenhet. Inom alla våra program ingår en förberedande utbildning där vi fördjupar oss i globala maktstrukturer och diskuterar vad du kan göra för att skapa positiva och ömsesidiga utbyten på plats i värdlandet och på projektet.

Du blir också inbjuden till en hemkomst-träff i syfte att följa upp och utvärdera din utlandsvistelse, men också för att ta till vara på dina erfarenheter och ditt engagemang. Du kanske vill driva ett eget projekt för fred när du kommer hem? Då hjälper vi dig med det.

På projektet i värdlandet bidrar du med dina erfarenheter och din energi samtidigt som din förmåga till kritisk reflektion utvecklas. Dessutom får du lärdomar och vänner för livet, kanske lär du dig ett nytt språk!

Hitta projektet som passar just dig!