PeaceWorks

Menu

Konstnärligt projekt för barn och unga i Peru

Aldea Yanapay Lamay1

Om projektet
Detta består av två projekt, ett i Cusco och ett i Lamay (50 minuter utanför Cusco). Båda projekten fungerar som skolor och platser för gemenskap, med fokus på att erbjuda barn, unga och familjer en alternativ undervisningsform som kan bidra till en medveten utveckling. Projekten grundas i ett holistiskt synsätt med grundprincipernas tolerans, ansvarsfull kärlek, spiritualitet och respekt för naturen. Utbildningsformen försöker väva in kreativitet i alla dess former och fokuserar på att låta barnen och ungdomarna känna sig trygga för att skapa ett utrymme där de kan få komma till tals och uttrycka sig. Projektet i Lamay är nyligen uppstartat och fokus där ligger på att involvera ett hållbarhetstänk i alla delar av projektet. I framtiden siktar de även på att kunna ha en verksamhet som fungerar som ett barnhem. Det finns också en restaurang som är kopplad till projekten och som bidrar till att stödja projektens ekonomiska situation. I Lamay finns även ett holistiskt center där workshops och kurser erbjuds.

Uppgifter för praktikanten
Praktikanter på något av dessa projekt arbetar vanligtvis på någon av projektens skolor och hjälper till att hålla klasser i konst, kultur, datakunskap, musik, språk eller läxhjälp. Du kan även hjälpa till att hålla i lekar eller olika aktiviteter med barnen. Du kan även som praktikant få bidra med dina kunskaper i ekonomi, psykologi, marknadsföring, konstruktion eller något annat! Exakt vad du gör på projektet kan du anpassa själv utefter vad som behöver göras och vilka egna intressen och erfarenheter du har.

Plats
Det ena projektet ligger i den historiska inka-staden Cusco, medan det andra ligger cirka 50 minuter utanför det mindre samhället Lamay.

Boende och mat
Praktikanter på detta projekt bor med andra praktikanter i anslutning till projektet. Tre mål mat om dagen ingår och serveras där du bor.

Fritid
Som praktikant tillbringar du veckodagarna på projektet, vilket betyder att du har helgerna lediga att se mer av området du är i och kanske göra en utflykt till sevärdheter i närområdet! I Cusco finns till exempel flera kvarlämningar från Inkatiden, som ruinerna Sacsayhuaman. Oftast är man som deltagare också ledig på nationella helgdagar. Det finns även möjligheter att resa runt i landet innan eller efter din projektvistelse. Då kan du till exempel vandra inka-leden upp till den välbevarade inkastaden Machu Picchu, åka österut för att upptäcka regnskogen, eller besöka besöka någon av de populära städerna Lima, Arequipa eller Nacza. Inte långt från Cusco, på gränsen mellan Bolivia och Peru, ligger även den högst belägna sjön i världen, Lago Titicaca!

När?
Det finns två typer av utbyte för detta projekt:

  • Mellanlångt utbyte på 1-4 månader: projektstart första måndagen varje månad.
  • Långt utbyte på 6-12 månader: projektstart januari/februari, alternativt augusti/ september.

Innan avresa
Innan du åker iväg på ditt projektutbyte ordnar vi på PeaceWorks en förberedelsedag, antingen på vårt kontor i Stockholm eller i Malmö. Denna förberedelsedag ingår i priset och vi kommer bland annat gå igenom praktiska saker som är bra att tänka på när en åker iväg som praktikant, vad som är bra att ha med sig m.m. Vi diskuterar även saker som förväntningar, normer och globala maktstrukturer. Detta tror vi är viktigt för att du ska känna dig trygg och säker inför din resa samt för att veta hur PeaceWorks vision och perspektiv på projektutbyten ser ut.

Samarbetspartners
Du har som praktikant en trygghet i och med att du har en kontaktperson både på PeaceWorks och på mottagande projekt i Peru. Du blir även upphämtad av din handledare när du kommer fram till Cusco.

Försäkring
En sjukdoms- och olycksfallsförsäkring ingår i priset. Du kan även välja att förlänga denna om du ska resa innan eller efter din volontärvistelse.

Flyg, visum och vaccination
Flyg, visum och vaccination är någonting du som praktikant måste ordna själv, men du kan självklart fråga oss om tips och råd. Vi har till exempel förslag på flygbolag som kan hjälpa dig. Vi rekommenderar att vara ute i god tid både när det gäller att köpa flygbiljett och att eventuellt ordna med visum. För att ta reda på om det rekommenderas någon vaccination råder vi dig att kolla med din vaccinationscentral som alltid vet detta bäst.

Räkna ut kostnaden för ditt projekt!