PeaceWorks

Menu

Stötta fredsorganisation i Indonesien

Om projektet
Dejavato Foundation är en organisation som jobbar för fred, hållbar utveckling och olika typer av utbildning. Organisationen gör detta genom sina internationella utbyten som de handlägger på deras huvudkontor som ligger i provincen Central Java, Indonesien. PeaceWorks har samarbetat med Dejavato Foundation i många år då de är en av våra värdorgansationer som vil håller kontinuelig kontakt med. Just nu kan en ansöka om att få göra praktik på deras huvudkontor och jobba som en intrenationell handläggare tillsammans med organsationens anställda på plats i Indonesien. 

Uppgifter för volontären

Som praktikant kommer en att få ta del av organisationens dagliga rutiner och administrativa uppgifter. Detta skulle till exempel kunna vara att hjälpa till med deras olika utbytesprogram och handläggningen runt det samt att hålla kontinuerlig kontakt med olika samarbetsorganisationer runt om i världen. En kommer även att få åka och besöka olika lokala projekt som organsationen arbetar med samt anordna olika seminarium och aktiviteter kopplat till organsationens fokusområden.

Plats
Dejavatos huvudkontor ligger i staden Semarang City, provinsen Central Javas huvudstad, som har ungefär 1.8 miljoner invånare.

Boende och mat
Du kommer bo hos en värdfamilj eller i en delad sovsal i enklare förhållanden. Mat tillhandahålls av värdfamiljen. Vegansk kost kan vara svårt att få i värdfamiljen, men en flexibel vegetarisk kost kan erbjudas.

Fritid
Som volontär tillbringar du veckodagarna på projektet, vilket betyder att du har helgerna lediga att se mer av området du är i och kanske göra en utflykt. Oftast är man som volontär också ledig på nationella helgdagar. Det finns även möjligheter att resa runt i landet innan eller efter din volontärvistelse men var noga med att prata med din handledare om eventuella resor då planering kan behövas. 

När?
Det finns två alternativ för typ av volontärutbyte för detta projekt:

  • Mellanlångt utbyte på 1-4 månader
  • Långt utbyte på 6-12 månader

Innan avresa
Innan du åker iväg på ditt volontärutbyte ordnar vi på PeaceWorks en förberedelsedag, på vårt kontor i Stockholm. Denna förberedelse ingår i priset och vi kommer bland annat gå igenom praktiska saker som är bra att tänka på när du åker iväg som volontär, vad som är bra att ha med sig m.m. Vi diskuterar även saker som förväntningar, praktiska tips samt syftet med ett utbyte och globala maktstrukturer. Detta tror vi är viktigt för att du ska känna dig trygg och säker inför din resa samt för att du ska förstå PeaceWorks vision kring våra internationella projekt.

Samarbetspartners
Organisationen i Indonesien heter Dejavato. Du som volontär har tryggheten att både ha kontakt med oss här i Sverige, en kontaktperson på mottagande organisation i Indonesien, samt en handledare på detta projekt. Du blir även upphämtad av någon från Dejavato när du kommer fram till Semarang.

Försäkring
En sjukdom- och olycksfallsförsäkring ingår i priset. Du kan även välja att förlänga denna om du ska resa innan eller efter din volontärvistelse.

Flyg, visum och vaccination
Flyg, visum och vaccination är någonting du som volontär måste ordna med själv. Till Indonesien krävs visum och det är viktigt att i god tid förbereda det som behövs för visumet. I vissa fall krävs intyg från den mottagande organisationen i Indonesien.

För flyg har vi förslag på flygbolag som kan hjälpa dig. Vi rekommenderar att vara ute i god tid både när det gäller att köpa flygbiljett och att eventuellt ordna med visum. För att ta reda på om det rekommenderas någon vaccination råder vi dig att kolla med din vaccinationscentral som alltid vet detta bäst.

Räkna ut kostnaden för ditt projekt här: http://peaceworks.se/internationella-projekt/priser/