PeaceWorks

Menu

Stötta barn med funktionsvariationer

Om projektet
På detta projekt kommer du att arbeta med barn med olika typer av funktionsvariationer. Barnen behöver olika typer av stöd och på detta projekt kommer du vara delaktig i att göra vardagen lättare och möta människors specifika behov. Du behövs för att stötta projektets personal i att öka strukturer i barnens liv och förbereda dem inför vuxenlivet. Du förväntas ha en kreativ syn på arbetet, vara flexibel och kunna “multi-taska”.

Uppgifter
Huvuddelen av arbetet består av att undervisa och att stötta personalen i det dagliga arbetet med att ta hand om barnen. Du kommer även att vara involverad i att tillsammans med barnen skapa individuella målsättningar och planera för deras övergripande utveckling. Utöver dessa uppgifter så kan du även behöva utföra vaktmästaruppgifter, trädgårdsarbete, städning, hjälpa till att förbereda och servera måltider och att finnas till som sällskap för barnen. Möjligheten att starta egna mini-projekt kommer också att finnas.

Plats
Södra Indien

Boende och mat
Boende och mat ingår i priset. Boendesituationen kan variera beroende på vilket specifikt projekt du väljer. Det är vanligt att du bor i värdfamilj eller tillsammans med andra volontärer i gemensamt boende.

Fritid
Du tillbringar veckodagarna på projektet, vilket betyder att du har helgerna lediga att se mer av området du är i och kanske göra en utflykt till sevärdheter utanför staden! Oftast är du också ledig på nationella helgdagar. Det finns även möjligheter att resa runt i landet innan eller efter din projekttid. Det är viktigt att kommunicera med värdfamiljen samt handledare på projektet om eventuella resor.

När?
Projektstart är första måndagen varje ny månad.

Samarbetspartners
FSL India är den mottagande organisationen. De hämtar även upp dig på flygplatsen vid ankomst och kör dig till flygplatsen när det är dags att åka hem igen.

Innan avresa
Innan du åker iväg på ditt internationella projekt ordnar vi på PeaceWorks en förberedelsedag, på vårt kontor i Stockholm. Denna förberedelse ingår i priset och vi kommer bland annat gå igenom praktiska saker som är bra att tänka på när en åker iväg, vad som är bra att ha med sig m.m. Vi diskuterar även saker som förväntningar, praktiska tips, globala maktstrukturer och syftet med ett internationellt projekt. Detta tror vi är viktigt för att du ska känna dig trygg och säker inför din resa samt för att du ska förstå PeaceWorks vision kring internationella projekt.

Försäkring
En sjukdoms- och olycksfallsförsäkring ingår i priset. Du kan även välja att förlänga denna om du ska resa innan eller efter din projekttid. 

Flyg, visum och vaccination
Flyg, visum och vaccination är någonting du måste ordna med själv, men du kan självklart fråga oss om tips och råd. Vi har till exempel förslag på flygbolag som kan hjälpa dig. Vi rekommenderar att vara ute i god tid både när det gäller att köpa flygbiljett och att eventuellt ordna med visum. För att ta reda på om det rekommenderas någon vaccination råder vi dig att kolla med din vaccinationscentral som alltid vet detta bäst.

Räkna ut kostnaden för ditt projekt här: http://peaceworks.se/internationella-projekt/priser/