PeaceWorks

Menu

Stötta barn med funktionsvariationer i deras vardag

Om projektet
På detta projekt kommer du att arbeta med barn med olika typer av funktionsvariationer. Barnen behöver olika typer av stöd och på detta projekt kommer du vara delaktig i att göra deras vardag lättare och möta människors specifika behov. Du behövs för att stötta projektets personal i att öka strukturer i barnens liv och förbereda dem inför vuxenlivet. Du förväntas ha en kreativ syn på arbetet och vara flexibel.

Uppgifter
Huvuddelen av arbetet består av att undervisa och att stötta personalen i det dagliga arbetet med att ta hand om barnen. Du kommer även att vara involverad i att tillsammans med barnen skapa individuella målsättningar och planera för deras övergripande utveckling. Utöver dessa uppgifter kan du även behöva utföra vaktmästaruppgifter, trädgårdsarbete, städning, hjälpa till att förbereda och servera måltider och finnas till som sällskap för barnen. Möjligheten att starta egna mini-projekt kommer också att finnas.

Plats
Södra Indien

Boende och mat
Boende och mat ingår i priset. Boendesituationen kan variera beroende på vilket specifikt projekt du väljer. Det är vanligt att du bor i värdfamilj eller tillsammans med andra projektdeltagare i gemensamt boende.

Fritid
Du tillbringar veckodagarna på projektet, vilket innebär att du har helgerna lediga till att se mer av området. Oftast är du också ledig på nationella helgdagar. Det finns dessutom möjligheter att resa runt i landet innan eller efter din projekttid. Det är viktigt att kommunicera med värdfamiljen samt handledare på projektet angående eventuella resor, då viss planering kan behövas.

När?
Projektstart är första måndagen varje ny månad.

Samarbetspartners
FSL India är den mottagande organisationen. De hämtar även upp dig på flygplatsen vid ankomst och kör dig till flygplatsen när det är dags att åka hem igen.

Innan avresa
Innan du åker iväg på ditt internationella projekt ordnar vi på PeaceWorks en förberedelsedag på vårt kontor i Stockholm. Detta ingår i priset och vi kommer bland annat gå igenom praktiska saker som är bra att tänka på när en åker iväg. Vi diskuterar även förväntningar, praktiska tips, globala maktstrukturer och syftet med ett internationellt projekt. Detta tror vi är viktigt för att du ska känna dig trygg och säker inför din resa samt för att du ska förstå PeaceWorks vision kring internationella projekt.

Försäkring
En sjukdoms- och olycksfallsförsäkring ingår i priset. Du kan även välja att förlänga denna försäkring ifall du ska resa innan eller efter projektet.

Flyg, visum och vaccination
Flyg, visum och vaccination är någonting du måste ordna med själv, men du kan självklart fråga oss om tips och råd. Vi har till exempel förslag på flygbolag som kan hjälpa dig. Vi rekommenderar dig att vara ute i god tid både när det gäller att köpa flygbiljett och att eventuellt ordna med visum. För att ta reda på om det rekommenderas någon vaccination råder vi dig att kolla med din vaccinationscentral som alltid vet detta bäst.

Räkna ut kostnaden för ditt projekt här: http://peaceworks.se/internationella-projekt/priser/