PeaceWorks

Menu

Women Empowerment projekt i Indien!

Om projektet
Den mottagande organisationen samarbetar med många projekt som finns till för att stötta kvinnor i att stärka sin egenmakt i ett samhällen där klyftan mellan män och kvinnor är stor. Indiens utvecklingsstrategier har speciellt fokuserat på att förbättra situationen för kvinnor och därför finns det många organisationer som aktivt bedriver projekt med det som fokus. Många projekt arbetar med detta genom att skapa självhjälpsgrupper. I dessa grupper skapas finansiella möjligheter för just kvinnor att få ökad egenmakt och självständighet genom att ha möjligheten att låna pengar vid behov. Tanken är att om kvinnor har samma finansiella möjligheter som män så är det ett steg på vägen mot ett mer jämställt samhälle. Låter detta intressant? Hör i så fall av dig till oss på info@peaceworks.se så kan vi berätta mer och ge förslag på specifika projekt inom Women’s Empowerment.

Uppgifter
Här kommer arbetsuppgifterna att variera. Bland annat kan du få möjligheten att lära ut engelska, utbyta kunskap om hälsa och hygien och öka kunskapsnivån hos kvinnorna inom datorkunskap. Du kan även få möjligheten att hjälpa till att bygga upp självhjälps-grupperna och arbeta tillsammans med kvinnorna för att satsa på dem som entreprenörer.

Plats
Södra Indien

Boende och mat
Boende och mat ingår i priset. Boendesituationen kan variera beroende på vilket specifikt projekt du väljer. Det är vanligt att du bor i värdfamilj eller tillsammans med andra ungdomar i gemensamt boende.

Fritid
Du tillbringar veckodagarna på projektet, vilket betyder att du har helgerna lediga att se mer av området. Oftast är du också ledig på nationella helgdagar. Det finns även möjligheter att resa runt i landet innan eller efter din projekttid. Det är viktigt att kommunicera med värdfamiljen samt handledare på projektet om eventuella resor.

När?
Projektstart är första måndagen varje ny månad.

Innan avresa
Innan du åker iväg på ditt internationella projekt ordnar vi på PeaceWorks en förberedelsedag, på vårt kontor i Stockholm. Denna förberedelse ingår i priset och vi kommer bland annat gå igenom praktiska saker som är bra att tänka på när en åker iväg, vad som är bra att ha med sig m.m. Vi diskuterar även saker som förväntningar, praktiska tips, globala maktstrukturer och syftet med ett internationellt projekt. Detta tror vi är viktigt för att du ska känna dig trygg och säker inför din resa samt för att du ska förstå PeaceWorks vision kring internationella projekt.

Samarbetspartners
FSL India är den mottagande organisationen. De hämtar även upp dig på flygplatsen vid ankomst och kör dig till flygplatsen när det är dags att åka hem igen.

Försäkring
En sjukdoms- och olycksfallsförsäkring ingår i priset. Du kan även välja att förlänga denna om du ska resa innan eller efter din projekttid. 

Flyg, visum och vaccination
Flyg, visum och vaccination är någonting du måste ordna med själv, men du kan självklart fråga oss om tips och råd. Vi har till exempel förslag på flygbolag som kan hjälpa dig. Vi rekommenderar att vara ute i god tid både när det gäller att köpa flygbiljett och att eventuellt ordna med visum. För att ta reda på om det rekommenderas någon vaccination råder vi dig att kolla med din vaccinationscentral som alltid vet detta bäst.

Räkna ut kostnaden för ditt projekt här: http://peaceworks.se/internationella-projekt/priser/