VÅRT JOBB I SVERIGE

PeaceWorks satsar på olika typer av stöd för ungas engagemang  för en positiv social förändring.

 

INTERNATIONELLA
PROJEKT

PeaceWorks har  internationella projekt i Colombia och Europa.

 

 

UTBILDNING

PeaceWorks har ett stort utbud av utbildningar som vi erbjuder skolor, kommuner, föreningar och företag.

 

ENGAGERA DIG

Vill du hjälpa oss skapa förutsättningar för fredliga och jämlika samhällen?

Bli PeaceWorks medlem!

Vi är en ideell och medlemsdriven ungdoms- och fredsorganisation

PeaceWorks är en normkritisk plattform med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsaktörer. Detta samhälle kännetecknas av fred, global rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade, nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

 

peaceworks world

Colombia

I Colombia arbetar vi för att öka ungdomars deltagande och integrera ungdomars perspektiv i skapandet av en fredskultur i landet, där ungdomarnas egna idéer för fred står i fokus.

European Solidarity Corps

Syftet med programmet är att föra samman unga för att skapa ett mer inkluderande samhälle, hjälpa utsatta människor och hitta lösningar på samhällsproblem.

Erasmus+

PeaceWorks’ operations in Erasmus + focus on capacity building training courses for youth workers with the objective to contribute to quality and innovation among work with youths.

PeaceWorks föreningsnätverk

Lokalföreningar

Lokalföreningarna jobbar även med att ge stöd till lokala ungdomsprojekt genom att förmedla mindre projektbidrag.

Anslutna Föreningar

PeaceWorks stöttar de anslutna föreningarna såväl ekonomiskt och administrativt, som praktiskt.

Vad hände med freden i Colombia

Vad hände med freden i Colombia efter att det skrevs på ett fredsavtal 2016? Hur kan vi arbeta med konst för ett fredligt samhälle? Och vad är fred egentligen? 

Vi arbetar för att integrera ungdomars perspektiv i fredsarbetet

Genom att stödja PeaceWorks arbete är du med och bidrar till våra fokusområden: 

  • Feminism:

    Vårt arbete inom området feminism handlar bland annat om att utmana den dominanta västerländska feminismen (ofta kallad vit feminism) som är rotad i koloniala maktförhållanden.

  • Antirasism:

    Rasmaktsordningen är ett våldsuttryck som PeaceWorks arbetar med att både synliggöra och motarbeta.

  • Global rättvisa:

    Vi arbetar med internationell solidaritet genom att stödja de behov och prioriteringar som våra samarbetspartners för fram.

PeaceWorks swish
Swish: 123 54 06 764
sv_SESV_SE