VÅRT JOBB I SVERIGE

PeaceWorks satsar på olika typer av stöd för ungas engagemang  för en positiv social förändring.

 

INTERNATIONELLA
PROJEKT

PeaceWorks har  internationella projekt i Colombia och Europa.

 

 

UTBILDNING

PeaceWorks har ett stort utbud av utbildningar som vi erbjuder skolor, kommuner, föreningar och företag.

 

ENGAGERA DIG

Vill du hjälpa oss skapa förutsättningar för fredliga och jämlika samhällen?

Bli PeaceWorks medlem!

Vi är en ideell och medlemsdriven ungdoms- och fredsorganisation

PeaceWorks är en normkritisk plattform med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsaktörer. Detta samhälle kännetecknas av fred, global rättvisa och solidaritet, över och förbi konstruerade, nationella, kulturella, sociala och ekonomiska gränser.

 

Under det blå täcket

Vårt jämställdhetsprojekt med fokus på unga och normer om maskulinitet.

Min skola

Vårt antirasistiska projekt med fokus på en trygg skola för alla.

Vad hände med freden

Syftet är att sprida kunskap om freden i Colombia, möta andra unga engagerade och att möta unga fredsaktörer från Colombia.

Världens koll

Vårt omvärldsprojekt för att ge unga människor en ökad förståelse för hur globala maktstrukturer formar vår värld.

International Solidarity

Vårt solidaritetsprojekt med kreativa internationella träningskurser för personer som arbetar med ungdomar.

PeaceWorks satsar på att tillgängliggöra olika typer av stöd för såväl ungas föreningsliv, som till ungdomsprojekt för positiv social förändring och fredsarbete.

 

 

 

Ekonomiskt och administrativt stöd för ungas föreningar:

Vi arbetar för att stödja ungas organisering för en hållbar förändring.

Tillgängliggöra plattformar för ungas kritiska tänkande och kreativa utforskning:

Stärka möjligheter för unga att på egna villkor utforska metoder och verktyg för positiv samhällsförändring.

Metoden “för unga-av unga”

Målgruppens inkludering i de aktiviteter som bedrivs i organisationen, såväl lokalt som globalt.

Har du en egen förening som söker stöd?

Eller funderar du på att starta upp en förening och vill få råd på hur du ska gå till väga?

Vi arbetar för att integrera ungdomars perspektiv i fredsarbetet

Genom att stödja PeaceWorks arbete är du med och bidrar till våra fokusområden: 

  • Feminism:

    Vårt arbete inom området feminism handlar bland annat om att utmana den dominanta västerländska feminismen (ofta kallad vit feminism) som är rotad i koloniala maktförhållanden.

  • Antirasism:

    Rasmaktsordningen är ett våldsuttryck som PeaceWorks arbetar med att både synliggöra och motarbeta.

  • Global rättvisa:

    Vi arbetar med internationell solidaritet genom att stödja de behov och prioriteringar som våra samarbetspartners för fram.

PeaceWorks swish
Swish: 123 54 06 764
sv_SESV_SE