PeaceWorks

Ansökan till förtroendeposter i styrelsen

Vilka är vi? PeaceWorks Sweden är en ideell freds- och ungdomsorganisation som verkar för en rättvis och hållbar värld i fred. Vi är en systemkritisk organisation med fokus på rättvisa och frihet för alla. Vi antar en bred definition av fred, där begreppet sträcker sig utöver enbart avsaknaden av väpnat krig och våld, och som…

sv_SESV