PeaceWorks

Kallelse till PeaceWorks Sweden årsmöte 2024!

Som medlem kallas du härmed till PeaceWorks årsmöte den 13:e april 2024.Under årsmötet kan du som medlem påverka på flera olika sätt. Det är därför viktigt att se till attdu har uppdaterat ditt medlemskap i år med. Du ska ha fått återaktiveringslänken på antingenmail eller sms. Kontakta info@peaceworks.se om du inte hittar mailet/smset.PeaceWorks är en…

sv_SESV