PeaceWorks

Menu

Världens Koll

Världens koll är ett projekt inom temat global rättvisa. Syftet med utbildningen är att ge unga människor en ökad förståelse för hur globala maktstrukturer och normer formar vår värld, samt sprida information kring nuvarande fredsprocess i Colombia kopplat till Agenda 2030. Exempelvis görs detta genom att prata om internationell solidaritet – och hur vi kan arbeta med globala frågor på ett schyst sätt. Vi tror på solidariska och hållbara samarbeten, där exempelvis de som vi vill stötta själva äger sin förändring.

Målet med Världens koll är att stärka ett ungt engagemang, öka kunskap om globala frågor samt fredsprocessen i Colombia, och bredda deltagandet hos unga i Sverige som vill involvera sig för en rättvis och jämlik värld.


Aktuellt just nu

Workshop om fredsprocessen i Colombia inom ramen för Agenda 2030

PeaceWorks erbjuder en spännande och interaktiv workshop till gymnasieskolor inom ”Världens Koll 2.0”, där utbildningen utgår från situationen i Colombia och dess fredsprocess!

Deltagarna får iscensätta en fredsförhandling genom rollspel, där vi stimulerar diskussioner kring exempelvis förlåtelse, försoning och rättvisa som fredsbyggande egenskaper. Världens Koll 2.0 ämnar att via workshops stärka ungas engagemang och öka deras kunskap om globala frågor på ett interaktivt och pedagogiskt sätt som skapar engagemang för internationella frågor. Andra teman som behandlas är inom ramen för utbildningen “Världens Koll 2.0”, som Du kan hitta mer information om längre ned på denna sida.

Projektet ”Världens Koll 2.0” inkluderar ett samarbete mellan unga fredsaktörer i Colombia och Sverige, för att ge unga redskap att lära och sprida information om globalt viktiga teman och situationer. Sociala ledare och MR-försvarare avrättas trots att de är nyckelaktörer för en hållbar fred och utveckling, samtidigt som Sverige varit aktivt i att stötta och övervaka fredsavtalet. Här frågar vi oss därför – vad hände med freden i Colombia?

Vill du lära dig mer om internationella frågor? Borde din skola ge en plattform för att stärka ungas roll som aktiva samhällsmedborgare? Denna spännande utbildning erbjuds gratis till skolor.

Fyll i vårt intresseformulär eller kontakta oss vid frågor/bokning på info@peaceworks.se