Uttalande om Palestina.

Nedan följer ett uttalande från the Freedom Theatre, en del av ett nätverk vi ingår i, i Palestina. Urgent Policy Brief by Palestinian civil society networks:States must uphold international law and stop Israel’s looming genocide in Gaza23 October 2023 Statements by Israeli officials demonstrate “genocidal intent,” as noted by prominent international scholars, including genocide scholars, as well as by US…

Uttalande gällande den föreslagna angiverilagen

Stockholm, 27 september 2023 Uttalande från Peaceworks Swedens styrelse gällande den föreslagna angiverilagen. Peaceworks Sweden fördömer kraftfullt den föreslagna angiverilagen och anser att den utgör ett allvarligt hot mot demokratin, yrkesetik och vår medmänsklighet. Sveriges regering borde omedelbart förkasta denna lag, en lag som går emot barnkonventionens grundprinciper, tvingar människor att kriminalisera redan sårbara grupper, samt bidrar till ett samhälle…

Praktik inom föreningsverksamheten

Vill du arbeta med att organisera unga i frågor som rör feminism, antirasism och global rättvisa? PeaceWorks söker nu en praktikant som ska arbeta tillsammans med Föreningssamordnaren i Stockholm under vårterminen 2024.  Du som praktikant kommer att få en bred erfarenhet och unik inblick i hur arbetet kan se ut i en fredsorganisation av och för unga. Under praktiktiden kommer…

Praktik inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren

Vill du jobba med fredsfrågor i form av feminism, antirasism och global rättvisa? Vilka är vi? PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation av och för unga. Det är en normkritisk plattform som verkar för en rättvis och hållbar värld i fred där unga är aktiva samhällsaktörer. Genom att stärka ungas organisering och förmåga till kritisk reflektion främjas förutsättningar för ungas…

Sommarpraktik i Colombia

Är du vår nästa praktikant?  Ansökningsperioden inför sommaren är öppen. Är du engagerad i ungdomars rättigheter? Vill du arbeta för demokrati och främja fred i Colombia? Kan du spanska? Ansök då till någon av våra colombianska partnerorganisationer, i sommar har vi praktikplatser på La Otra Juventud och Relatos Internos. I år har vi öppnat upp för att göra praktik under…

Ungas perspektiv på fred måste inkluderas

Hälften av världens befolkning är under 30 år och många av dem lever i konfliktdrabbade länder. Som ni nu redan vet, slöts det i Colombia 2016 ett efterlängtat, men samtidigt inte okomplicerat, fredsavtal. Nu återstår det stora arbetet med återuppbyggnad av ett land som haft en av världens längsta inbördeskrig. Men för att skapa hållbar fred i Colombia är det…

sv_SESV_SE