Ungas perspektiv på fred måste inkluderas

Hälften av världens befolkning är under 30 år och många av dem lever i konfliktdrabbade länder. Som ni nu redan vet, slöts det i Colombia 2016 ett efterlängtat, men samtidigt inte okomplicerat, fredsavtal. Nu återstår det stora arbetet med återuppbyggnad av ett land som haft en av världens längsta inbördeskrig. Men för att skapa hållbar fred i Colombia är det…

sv_SESV_SE