PeaceWorks

Menu

En oviss framtid

Att lära känna Colombia är en rad av motsägelsefulla upplevelser. Jag har nu varit här i snart fyra månader och har börjat förälska mig i detta vackra land. Alla personer jag har mött har bemött mig med en enorm värme och vänlighet och alla ger alltid en hand om du behöver hjälp. Jag har också fått lära känna en colombiansk familj som välkomnat mig med öppna armar och det är nu en självklarhet att jag bjuds in till alla familjeträffar. Liksom i det colombianska samhället är musiken och dansen en självklar del av varje familjefest. Jag har varit med på ett antal fester där uppåt 40-50 stycken från släkten förenas och jag fascineras varje gång över den gemenskap och glädje som sprids i hela huset. Och det slår mig varje gång hur motsägelsefullt Colombia är, hur ett land och ett samhälle med så mycket glädje och värme samtidigt kan präglas av så mycket våld och orättvisa.

För samtidigt som jag lär känna denna fantastiska del av Colombia hör jag ständigt om en annan sida som utgör vardagen för miljoner människor. Det är svårt att ta in i bland att det samtidigt pågår en intern konflikt som har skapat en våldskultur i hela landet och som lett till mer än fem miljoner internflyktingar, tusentals döda, splittrade familjer och en splittrad nation. I skrivandets stund pågår fortfarande fredssamtalen mellan regeringen och gerillagruppen Farc som startade 2012 och som många hoppades skulle sluta i ett fredsavtal redan samma år. Nu är det 2015 och när jag pratar med min colombianska rumskompis så tror han inte att det kommer ske i år heller. Han menar att det finns för många olika intressen där både politiker, militärer, gerillamedlemmar med flera har ett intresse i att konflikten fortsätter både ekonomiskt men också politiskt och juridiskt. Ett fredsavtal betyder nämligen också att en uppslitande rättviseprocess kommer att sätta igång och här finns det ett stort motstånd hos framförallt militären. Fruktansvärda brott har begåtts av alla sidor och det finns många som inte vill att sanningen ska komma fram.

Det är såklart många som hoppas på att ett fredsavtal kommer att undertecknas men det är i den stunden som den verkliga utmaningen börjar. Då Colombia ska gå ifrån 60 år av väpnad konflikt till fred. Mycket kommer att behövas göras och det är inte en lätt uppgift. Tusentals soldater och gerillamedlemmar måste integreras i samhället, rättviseprocesser och utredningar skall genomföras, skydd mot vittnen kommer att behövas, återlämning av mark som tagits ifrån civila och framförallt en vilja att förlåta och gå vidare. Vad som kommer att hända i Colombia är fortfarande ovisst och det är svårt att förutsäga hur framtiden kommer att se ut. Många organisationer från det civila samhället fruktar ett ökat våld åren efter ett fredsavtal.

Men trots denna negativa bild så har osäkerheten och rädslan hos många förändrats de senaste åren. Under min semester har jag rest runt i södra Colombia och när jag frågat om turismen förändrats bekräftar alla att den ökat under de senaste åren och att framförallt fler colombianer från hela landet nu känner sig tillräckligt säkra för att resa och lära känna andra delar av Colombia. Det är definitivt ett tecken på att situationen i landet har förändrats och förhoppningsvis håller en grund till ett verkligt fredsbyggande på att skapas. Det är dock en lång väg kvar och det finns fortfarande mycket som kan hända. För trots att Colombia befinner sig i ett historiskt skeende där möjligheterna till ett fredsavtal ser ljusare ut än någonsin så är situationen enormt komplex och framtiden fortfarande väldigt osäker. Jag hoppas såklart på en fortsatt positiv utveckling så att fler, både colombianer och andra turister, får möjligheten att se och njuta av detta otroligt vackra och spännande land utan rädsla för våld och övergrepp.