PeaceWorks

Menu

”Jag har sett hur de förändras genom musiken”

Föreställ dig havet i all dess prakt och skönhet, bara genom att titta ut över det hänförs du av dess väldighet, färger och rörelse. Men inte förrän i den stund då du dyker i märker du dess verkliga storhet och känner dess fulla kraft och allt som finns där i. För mig är Tocar y Luchar detta hav och jag är den som kunde känna dess kraft.

Så uttrycker sig Felipe när jag frågar honom om vad projektet ”Tocar y Luchar” betyder för honom. 

Häromdagen hade jag möjligheten att få gå på en konsert där omkring 300 barn som tillhör projektet ”Tocar y luchar” framförde vad de lärt sig under de senaste två- tre åren. Det var en fantastisk konsert med stråkar, blåsinstrument och slagverk och de klassiska verken fyllde salen med ljuva toner från samspelet mellan alla dessa unga musiker. Men det var inte bara sina färdigheter inom musiken som dessa barn och ungdomar visade upp utan det viktigaste var att veta att de trots många hinder nått dit där de är idag genom musikens hjälp.

Felipe som arbetar som musiklärare i projektet fortsätter:

– En kille i 15-års åldern satte sig bredvid mig precis innan en konsert och började berätta om hur hans liv var innan han gick med i projektet. Han hade nu varit med i tre-fyra år men sa att han tidigare varit våldsam och under en tid bar kniv, mest för att skrämma andra elever. Han blev också utslängd från skolan under ett år. Men tack vare projektet och sin flickvän, som också var delaktig i projektet, slutade han att umgås med de vänner som hade dåligt inflytande över honom och han var nu en av de bästa eleverna på sin skola. Han är bara ett av många exempel där jag sett hur ungdomarna inte bara förändras och förbättras som musiker utan även förändras som personer genom musiken.

Tocar y luchar är ett musik- och samhällsprojekt som för tillfället omfattar 700 barn och ungdomar som bor i utkanterna av Bogotá där många kommer ifrån svåra familjeförhållanden. Varje eftermiddag under vardagarna ges musiklektioner. Det är både ett sätt att få ungdomarna att intressera sig för något på sin fritid istället för att hänga runt på gatan och för att skapa ett samband 
och en gemenskap.

– Jag har under de år som jag jobbat med projektet märkt att jag inte bara formar musiker, utan även personer som är mer känsliga för sin omgivning. I orkestern och under musiklektionerna behandlas tjejer och killar som likvärdiga med samma förutsättningar och kunskap och det är något väldigt viktigt i detta samhälle där det finns en stark machokultur. Projekt som detta där alla behandlas lika oavsett ålder eller kön blir viktiga då de gör att sexistiska värderingar och könsdiskriminering inte märks eller förstärks.

I Colombia är ungdomar en otroligt utsatt grupp. Många saknar utbildning och arbete och lever i en sårbar situation där tvångsrekrytering av både militär, guerilla och kriminella gäng inte är ovanliga. För flickor är sexuellt våld och tvångsprostitution en grym verklighet som många ställs inför. Men det finns också många ljusglimtar och många projekt såsom ”Tocar y luchar” där både vuxna och ungdomar arbetar med att förändra ungdomars vardag och stärka deras självkänsla och självförtroende. Och trots att jag bara varit i Colombia i drygt två månader har jag redan träffat flera unga såsom Felipe som berörs av situationen i samhället och ger sin tid och engagemang för att fler ska få åtnjuta en tryggare vardag.

När jag var yngre hade jag alltid en känsla av att jag ville bli äldre, bli vuxen, samtidigt som jag kände att jag inte ville sluta att drömma. Jag ville inte växa upp och bli som de som avfärdar sina och andras drömmar som något naivt och barnsligt, något som  bara hör till ungdomen.  Just denna fantastiska förmåga att drömma, hoppas och våga kämpa för det som andra avfärdar som en utopi gör att jag fascineras av att arbeta med ungdomar, att få smittas av deras framtidstro och engagemang.