PeaceWorks

Menu

Chiles unga visar vägen framåt!

Tack vare skolungdomar som för precis ett år sen protesterade mot ökade transportavgifter har Chile lyckats nå en historisk seger i valurnorna och ska begrava den grundlag som gjort Chile till ett av världens mest ojämlika länder. Söndagen den 26e oktober röstade Chile ja till att skapa en ny konstitution som ska främja alla invånares ekonomiska, politiska och kulturella rättigheter.

Bild: Julia Eriksson, från protester i Santiago under våren 2019

I graven går nu en brutalt neoliberal och konservativ konstitution införd av diktatorn Pinochet för fyrtio år sedan, där en liten grupp i samhället fått fördelar och privilegier på den stora majoritetens bekostnad. Våldet för att behålla detta maktförhållande har varit direkt, strukturellt och kulturellt vilket har visats tydligt under det senaste året av protester och i samband med pandemin. I ett system där den grövsta versionen av kapitalism är grunden till lagverk och välfärd, har alla människor långt från samma förutsättningar och möjligheter. Den ekonomiska ojämlikheten, det patriarkala samhället och rasismen, som går hand i hand har upprätthållits genom denna konstitution och maktelit som i styrt landet sedan diktaturens år trots övergången till demokrati på 90-talet.

Chile är ett primärt exempel på global orättvisa i praktiken: Den ekonomiska ojämlikheten syns exempelvis i privatiseringen av all typ av välfärd och grundläggande tillgångar såsom vatten (Chile är det enda landet i världen där vattnet privatiserats). Det innebär i Chiles fall att några få familjer och företag över generationer äger utbildning, apotek, banker, tv-kanaler, infrastruktur – ja i princip det mesta – och resten av landet måste betala orimligt mycket trots minimilöner, för att ”få rätten” att bruka dem. Samtidigt fraktas ännu råvaror såsom kopparn till Västvärlden billigt och förädlas och säljs sedan vidare som mycket dyrare produkter. Det sker alltså en exploatering av både människa som arbetskraft och natur, vilket enligt postkolonial teori bibehåller orättvisa globala maktstrukturer mellan globala Nord och Syd.

Det patriarkala samhället och dess våld finns registrerat i alla samhällets sfärer och dess negligering inom rättssystemet. Ungdomar har uppmärksammat och krävt rättvisa för sexuella trakasserier och diskriminering inom utbildning, straff mot mord på kvinnor och på HBTQ+ personer. En stark feministisk våg har sköljt över landet de senaste åren, och denna nya konstitution kommer för första gången i världen att skrivas av hälften kvinnor och män. Utan en intersektionell förståelse av maktförhållanden kommer vi dock inte långt – varför de måste representera hela befolkningen och därmed komma från olika bakgrunder och identiteter. Här kan nämnas klass, geografi (landsbygd-stad), funktionalitet och etnicitet. Grundlagen måste säkra allas rätt till inflytande och makt över sitt eget liv, vilket inte sker automatiskt. Det leder oss in på den sista delen.

Rasismen som visas direkt, strukturellt och kulturellt har likaså särskilt uppmärksammats under de senaste åren med större migration från andra länder av afro-ättlingar samtidigt som Chiles egna ursprungsfolk länge varit grovt utsatt för rasism, diskriminering och till och med militärt våld. Av den anledningen har man inte bara i Chile pratat om egna George Floyds – då institutionella styrkor som ska skydda befolkningen tar dess liv baserat på strukturell rasism. Här finns befästa normer om hur människor bör vara och se ut, som i sin tur producerar en över- och underordning av människor, vilket legitimerar rasistiska och diskriminerande våldsuttryck. Här finns också befästa idéer/fördomar om människor med annan nationalitet och ursprung där vithetsnormen och den vita kulturen överlägsnas andra. Därmed skapas ett tydligt ”vi” och ”dem” där ”vi” förstås som det naturliga/normala och ”dem” som det onaturliga.

Runtom i världen har unga visat på sitt mod och behovet av förändring. Miljontals har bestämts sig för att bryta mot orättvisor genom att höja rösten, demonstrera och motsätta sig förtryck för att göra samhället en plats med möjligheter för alla, där alla kan leva med värdighet. I denna stund sitter som konsekvens bara i Chile tusentals politiska fångar som varit del i att lyckas öppna möjligheterna för detta. Många andra har skjutits eller torterats till döds. Många utav dem är ungdomar som bara genom att gå ut på gatan med en kastrull eller sin röst representerat ett hot så stort mot den styrande politiska och ekonomiska eliten, att de utav den chilenska presidenten (som haft 4% stöd under protesterna) Sebastian Piñera blivit deklarerade krig och militära mål som fiender, dödats och fängslats. Att protestera har på flera håll i världen kriminaliserats för att vi inte ska säga: det räcker! Det räcker med exploatering, förtryck, orättvisa och maktmissbruk! Trots det så lyckades Chile nå en enorm seger. Tydliga förändringar för befolkningens vardag och framtid kommer inte att ske imorgon, men Chiles invånare har vaknat – vilket blev ett populärt uttryck under året, tack vare dess ungdomar!

Källor (spanska)
https://www.larazon.cl/2020/06/16/racismo-en-chile-los-afrodescendientes-y-mapuches-son-los-george-floyd/
https://www.ciperchile.cl/2020/06/20/racismo-estructural-en-chile-expresiones-institucionales-de-la-discriminacion-contra-los-pueblos-indigenas/
https://www.dw.com/es/racismo-en-la-araucan%C3%ADa-el-que-no-salta-es-mapuche/a-54439287
https://www.eldesconcierto.cl/2019/08/17/discriminacion-y-racismo-en-chile-imaginarios-de-una-identidad-blanqueada/
https://www.eldinamo.cl/educacion/2018/07/23/acoso-en-la-universidad-de-chile-los-whatsapps-entre-carmona-y-su-denunciante/
https://agenciapresentes.org/2020/10/27/torturaron-y-asesinaron-a-un-joven-gay-denuncian-ola-de-crimenes-de-odio-en-chile/
https://www.24horas.cl/data/las-cifras-de-violencia-contra-la-mujer-en-lo-que-va-de-2020-4349067
https://ladiaria.com.uy/chile/articulo/2020/8/estudiantes-chilenos-la-mecha-que-encendio-la-revuelta-de-octubre/
https://radio.uchile.cl/2020/10/28/derechos-humanos-y-amnistia-a-los-presos-de-la-revuelta-las-discusiones-pendientes-tras-el-triunfo-del-apruebo/
http://cctt.cl/2020/10/24/chile-octubre-ii-revuelta-coyuntura-y-desacato-popular-opinan-libertarios/jovenes-revuelta/

 

Masterstudent inom statsvetenskap med kandidat i freds-och konfliktstudier. Aktiv inom Latinamerikagrupperna och huvudintressen är den latinamerikanska kontexten, med fokus på Colombias fredsprocess och Chile. Är just nu praktikant på PeaceWorks.