PeaceWorks

Menu

En vision för unga i Tanzania

Klara åkte som praktikant till Arusha där PeaceWorks samarbetsorganisation Vision for Youth bl a arbetar med att stärka ungas rättigheter, självständighet och organisering.

Vad fick du göra på Vision for Youth? Jag arbetade brett med olika HR relaterade projekt. Exempelvis hjälpte jag till att utveckla och implementera personliga utvecklingsplaner, medarbetarsamtal och introduktionsprogram för anställda och volontärer. Jag har utvecklat ett arbetsgivarvarumärke för organisationen och en personaldokumentation och anställnings- och volontäravtal för medarbetarna. Jag arbetade även med workshops för motivation, samarbete och planering för organisationen och var med de tanzaniska volontärerna ute i skolor och föreläste om ledarskap och anställningsbarhet.

Mina uppgifter skiljde sig lite från dag till dag, men jag startade ofta dagen på organisationens kontor och arbetade administrativt om det inte fanns några workshops planerade för den dagen.

Vilka har varit dina största lärdomar från praktiken? Något av det viktigaste jag lärt mig under praktiken är att det finns stora skillnader i hur vi arbetar beroende på förutsättningar och miljön vi verkar i. Jag har lärt mig om hur en kan arbeta för att anpassa olika processer och arbetssätt till lokala förutsättningar både vad gäller stora organisationer med stora resurser eller en liten NGO som behöver kämpa för varje resurs. Många små, lokala NGOs har svårigheter som innebär att de inte kan ha löneanställda eller prioritera wifi i kontoret. Oavsett vilka förutsättningar som råder, så är de grundläggande behoven för att motivera, inspirera och utveckla medarbetarna desamma i alla typer av NGOs, det gäller bara att hitta rätt sätt att arbeta på.

Något annat jag lärt mig är att arbeta med att försöka dämpa min direkta och primära reaktion på andra personers agerande. Att försöka vidga perspektiven och inte ta något som självklart bara för att det skulle vara så i de situationer du är van vid.

Min rekommendation är att stanna upp, fråga vad den andra menar och försöka se sammanhanget från den andres perspektiv innan du drar förhastade slutsatser baserade på dina invanda normer. Situationer och möten med andra personer blir både intressantare och trevligare och jag har lärt mig väldigt mycket av detta.

Vad har varit mest utvecklande för dig? För mig som person har det varit väldigt utvecklande att uppleva ett annorlunda sätt att arbeta än vad jag är van vid, upptäcka att allt löser sig på ett bra sätt även då det inte är så som jag tänkt och planerat. En av mina grundegenskaper som person är att jag är effektiv – från arbete till fritid så prioriterar jag min tid noggrant. Under min tid här har jag fått arbeta mycket med att allt har sin tid och att en utdragen process tillför något gott till resultatet.

Vill du också vara med och lära dig om Vision for Youths arbete i Arusha? Sök då något av våra program 5 månader i fält eller Sommarprogrammet. Eller hör av dig till oss så berättar vi mer!