PeaceWorks

Menu

Vad innebär den nyblivna presidenten i Colombia?

Den 17:e juni i år var det presidentval i Colombia, ett betydande val med tanke på det nyligen påskrivna fredsavtalet. Med 53.9% vann slutligen höger-konservativa Iván Duque mot vänster kandidaten Gustavo Petro (41.8%). Så vad innebär detta? Inför valet var det mycket prat om Iván Duques motstånd till fredsprocessen med FARC. Till en början lät det som att han helt ville riva upp avtalet men då detta inte var populärt bland folket fick han anpassa sin position. Han gick då till val på att attackera de mest kontroversiella delarna av fredsavtalet. Fredsavtalet var enligt honom och hans sympatisörer för förlåtande, mot droghandeln samt gerillamedlemmarnas handlingar. Denna ståndpunkt har inneburit en stor oro bland såväl det Colombianska folket som världssamfundet. Genomförandet av förändringarna riskerar därför ett uppblåsande av den beväpnade konflikten och ett avbrott i fredsprocessen.

I tidigare uttalanden har Iván Duque bemött kritiken genom att säga att han står bakom både rättvisa och säkerhet och att dessa behöver verka tillsammans. Man behöver dock ifrågasätta vad Duque menar med detta. Hittills har säkerheten för MR-försvarare bara förvärrats och säkerheten för de mest utsatta i samhället har heller inte förbättrats. Syftar Duque på säkerhet för hela det Colombianska folket eller enbart på säkerheten för de mest privilegierade i samhället? I dagsläget möter Duque motstånd i både kongressen samt författningsdomstolen, vilket försvårar implementeringen av hans förslag. Hur som helst kvarstår oron och läget förblir instabilt med tanke på Duques och FARCs fundamentala skillnader vad gäller rättvisa och det direkta hotet som Duques tillvägagångssätt innebär för bland annat ex-kombattanter inom FARC.

I övrigt har Duque förespråkat en konservativ och aggressiv politik, rörande droger, brott, och abort. Istället för att följa bestämmelserna i fredsprocessen som uppmanar till att arbeta tillsammans med bönderna vad gäller att ersätta drogodlingar med legala odlingar, förespråkar Duque ett hårdare tag mot droghandeln som innefattar att bland annat rökbomba fälten. Bönderna tvingas på så sätt in i en mycket sårbar position där deras försörjningsmedel hotas utan alternativ.

Ytterligare en orosfaktor är att fokus på implementeringsprocessen av fredsavtalet saknades i senaste valet. Många har därför flaggat för de förödande konsekvenser en sådan avsaknad innebär. Utifrån detta har Duque redan försvårat arbetet. Genom att motsätta sig stora delar av fredsavtalet så stöter han sig med världssamfundet. Detta kan komma att begränsa implementeringen av avtalet och på så sätt ytterligare försvåra arbetet.

Duque i sin politik är tvetydig och motsägelsefull. Trots att vi befinner oss i ett tidigt stadium av Duques presidentperiod har redan förändringar skett. MR-försvararnas situation fortsätter att förvärras och den nya regeringen har begränsat resurserna till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter samtidigt som rapporteringen om fredsprocessen har avtagit i Colombia. Avslutningsvis, är det viktigt att vi fortsätter följa upp fredsprocessen och dess implementering, men framförallt att vi utkräver ansvar av Iván Duque och hans regering!

Av: Therese Carlbrand