The board

PeaceWorks årsmöte är det högst beslutsfattande organet inom organisationen. Under årsmötet tillsätts organisationens förbundsstyrelse, vilken är ansvarig för att löpande, på ett strategiskt plan, styra organisationen framåt under verksamhetsårets gång. Styrelsen väljs in på en tvåårig mandatperiod åt gången, men kan även av årsmötet väljas in flera år i rad. Styrelsens arbete bedrivs på ideell basis och består av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter. Under verksamhetsåret 2023/2024 består styrelsen av en ordförande, en viceordförande och fem ledamöter, vilka är:

Oscar Barajas
(ordförande/chairman)

Född 1989 i Colombia, bosatt i Märsta. Oscar har varit medlem i Peaceworks sedan 2020. Oscar har en kandidat i Freds- och Utvecklingsstudier och har sedan 2013 arbetat på Latinamerikagrupperna inom ramen för Sida-finansierade projekt i Latinamerika och Sverige.

Madeleine Genarp
(vice-ordförande/vice-chairwoman)

Madeleine är 31 år gammal och studerar en master i statsvetenskap med inriktning internationella relationer på University of Amsterdam. Några av hennes stora intressen är miljö- och klimatfrågor, språk och såklart fredsbyggande och global rättvisa.

Malin Håkansson
(ledamot/board member)

Malin har ett stort engagemang och erfarenhet av att arbeta med globala utvecklingsfrågor. Hon har en kandidatexamen i internationella relationer och studerar nu sin master i fred och konflikt med fokus på Agenda 2030. Hon har även studerat afrikastudier och nationalekonomi. Hon sökte sig till PeaceWorks då hon brinner för frågor rörande unga, jämlikhet och hållbar fred

Hans Andersson
(ledamot/board member)

Hans är pensionerad universitets- och folkhögskolelärare samt doktor i ekonomisk historia, och har undervisat i genusteori på Stockholms Universitet. Han har stor erfarenhet av föreningsarbete och projektledning, och varit engagerad i fredsrörelsen i många år.

Siri Strollo
(ledamot/board member)

Siri är 20 år gammal och pluggar just nu en kandidat i utvecklingsstudier. Hon har gjort praktik på en organisation i Chile via en folkhögskola och brinner för fredsfrågor och att skapa engagemang.

Agnes Olsson Wevel
(ledamot/board member)

Agnes är 27 år gammal och har nyligen blivit färdig med en masterexamen i International Development and Management. Hon har gjort praktik och arbetat på en colombiansk organisation i Medellín samt på svenska ambassaden i Colombia och har därför god kännedom om den colombianska fredsprocessen och arbetsrätt. 

Johana Røren Sánchez
(ledamot/board member)

Johana är en 29 årig spansk jurist som brinner för mänskliga rättigheter, miljö- och internationella samarbetsfrågor. Just nu studerar hon vid Stockholm universitet för att bli svensk jurist.

Har du frågor till eller vill komma i kontakt med förbundsstyrelsen?

Kontakta då förbundsstyrelsen via mail: styrelsen@peaceworks.se. Förbundsstyrelsen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

PeaceWorks valberedning

Årsmötet tillsätter även en valberedning, vilken har ansvar att inför PeaceWorks medlemmar föreslå en fullständig förbundsstyrelse vid årsmötet. Liksom förbundsstyrelsen är även valberedningens arbete på ideell basis och kan bestå av olika antal ledamöter. Valberedningens arbete spelar en betydande roll i formandet av styrelse, då de arbetar för att få fram ett förslag som går i enlighet med organisationen under en mandatperiod om 2 år. Utifrån praxis brukar valberedningens förslag väga tungt vid val av styrelse.

Under verksamhetsåret 2023/2024 består valberedningen av: Ali Andolos Al-Basri och Shureh-Zamir Ahmed Saakin. 

Har du någon du vill nominera till nästa års förbundsstyrelse? Eller är du själv intresserad att vara en del av styrelsen?

Har du ytterligare frågor om vad det innebär att sitta i förbundsstyrelsen? Kontakta då valberedningen via mail: valberedningen@peaceworks.se. Valberedningen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

en_GBEN