The board

PeaceWorks årsmöte är det högst beslutsfattande organet inom organisationen. Under årsmötet tillsätts organisationens förbundsstyrelse, vilken är ansvarig för att löpande, på ett strategiskt plan, styra organisationen framåt under verksamhetsårets gång. Styrelsen väljs in på en tvåårig mandatperiod åt gången, men kan även av årsmötet väljas in flera år i rad. Styrelsens arbete bedrivs på ideell basis och består av en ordförande, en vice ordförande och minst tre ledamöter. Under verksamhetsåret 2021/2022 består styrelsen av en ordförande, en viceordförande och fyra ledamöter, vilka är:

Oscar Barajas
(ordförande/chairman)

Född 1989 i Colombia, bosatt i Märsta. Oscar har varit medlem i Peaceworks sedan 2020. Oscar har en kandidat i Freds- och Utvecklingsstudier och har sedan 2013 arbetat på Latinamerikagrupperna inom ramen för Sida-finansierade projekt i Latinamerika och Sverige.

Malin Håkansson
(ledamot/board member)

Malin har ett stort engagemang och erfarenhet av att arbeta med globala utvecklingsfrågor. Hon har en kandidatexamen i internationella relationer och studerar nu sin master i religion i fred och konflikt med fokus på Agenda 2030. Hon har även studerat afrikastudier, nationalekonomi, och hållbart företagande. Hon sökte sig till PeaceWorks då hon brinner för frågor rörande unga, jämlikhet och hållbar fred.

Hans Andersson
(ledamot/board member)

Hans är pensionerad universitets- och folkhögskolelärare samt doktor i ekonomisk

historia, och har undervisat i genusteori på Stockholms Universitet. Han har enormt stor erfarenhet av föreningsarbete och projektledning, och varit engagerad i fredsrörelsen i många år.

Har du frågor till eller vill komma i kontakt med förbundsstyrelsen?

Kontakta då förbundsstyrelsen via mail: styrelsen@peaceworks.se. Förbundsstyrelsen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

PeaceWorks valberedning

Årsmötet tillsätter även en valberedning, vilken har ansvar att inför PeaceWorks medlemmar föreslå en fullständig förbundsstyrelse vid årsmötet. Liksom förbundsstyrelsen är även valberedningens arbete på helt ideell basis och kan bestå av olika antal ledamöter. Valberedningens arbete spelar en betydande roll i formandet av styrelse, då de arbetar för att få fram ett förslag som går i enlighet med organisationen under ett helt verksamhetsår. Utifrån praxis brukar valberedningens förslag väga tungt vid val av styrelse.

 

Under verksamhetsåret 2020 består valberedningen av:

Gabriella Olsson

Ronja Hansen

Teona Gusterman

Har du någon du vill nominera till nästa års förbundsstyrelse? Eller är du själv intresserad att vara en del av styrelsen?

 Har du ytterligare frågor om vad det innebär att sitta i förbundsstyrelsen? Kontakta då valberedningen via mail: valberedningen@peaceworks.se. Valberedningen kan du kontakta löpande under verksamhetsåret och de kommer besvara dig så fort de kan!

Viktiga dokument

Årsmötesprotokoll PeaceWorks årsmöte 2022

Årsredovisningberättelse PeaceWorks 2021

Peaceworks Stadgar (uppdaterad 2022)

GDPR-policy

Strategiplan 2020-2023

en_GBEN