Engagera dig!

Engagera dig!

Lediga tjänster och praktikplatser

PeaceWorks arbete

Vårt jobb i Sverige

PeaceWorks satsar projekt med unga som till ungdomsprojekt för positiv social förändring och fredsarbete.

Internationella Projekt

PeaceWorks har olika viktiga pågående internationella projekt för en hållbar värld i fred.

Utbildning

PeaceWorks har ett stort utbud av utbildningar som vi erbjuder skolor, kommuner, föreningar och företag.

Du kan engagera dig i lokala föreningar eller anslutna föreningar:

sv_SESV_SE